Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sota
Eduskunnasta: Kriisinkestävyytemme suurin uhka ei tule idästä, vaan kyvystämme kestää tappioita – me suomalaiset emme saa kääntyä paineessakaan toisiamme vastaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Krii­sin­kes­tä­vyy­tem­me suurin uhka ei tule idästä, vaan ky­vys­täm­me kestää tap­pioi­ta – me suo­ma­lai­set emme saa kääntyä pai­nees­sa­kaan toi­siam­me vastaan

12.12.2023 04:00 5
Turo Vääräniemen vieraskolumni: Valta ja vastuu käyvät käsi kädessä demokraattisessa järjestelmässä – jos eivät käy, on tuloksena jokin muu kuin demokratia
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Valta ja vastuu käyvät käsi kädessä de­mo­kraat­ti­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä – jos eivät käy, on tu­lok­se­na jokin muu kuin de­mo­kra­tia

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Jorma Kanasen lukijakirjoitus: Terveiset Helvetistä – Suomalaisten ja kuusamolaisten kohtaloista vaiettiin sodan jälkeen
Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­joi­tus: Ter­vei­set Hel­ve­tis­tä – Suo­ma­lais­ten ja kuu­sa­mo­lais­ten koh­ta­lois­ta vaiet­tiin sodan jälkeen

05.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Tositapahtumiin perustuva sotatarina kaukopartioiden tiedusteluretkistä Vytegraan – "Retki muuttuu erinäisten virheiden seurauksena kujanjuoksuksi

Lai­na­vink­ki: To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va so­ta­ta­ri­na kau­ko­par­tioi­den tie­dus­te­lu­ret­kis­tä Vy­teg­raan – "Retki muuttuu eri­näis­ten vir­hei­den seu­rauk­se­na ku­jan­juok­suk­si

23.04.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapset sodan uhreina – pa­huu­den kaikki ulot­tu­vuu­det

16.02.2023 17:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö ve­nä­läi­nen de­mo­ni­soi­da? Tal­vi­so­dan opetus on, että ei

18.01.2023 11:01 1
Tilaajille
Lukijalta: Oli suuri onni, että perustuslakimme ulkopolitiikan osalta laadittiin alkuun presidenttivetoiseksi – Nykyinen perustuslaki silloisissa sota-ajan olosuhteissa olisi vienyt maamme perikadon partaalle ellei suorastaan tuhoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oli suuri onni, että pe­rus­tus­la­kim­me ul­ko­po­li­tii­kan osalta laa­dit­tiin alkuun pre­si­dent­ti­ve­toi­sek­si – Ny­kyi­nen pe­rus­tus­la­ki sil­loi­sis­sa so­ta-ajan olo­suh­teis­sa olisi vienyt maamme pe­ri­ka­don par­taal­le ellei suo­ras­taan tuhoon

11.11.2022 17:05
Tilaajille
Taina Mannisen puhe: Sodalle ei ole mitään oikeutusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taina Man­ni­sen puhe: Sodalle ei ole mitään oi­keu­tus­ta

08.07.2022 04:00
Tilaajille
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta: Suotta Pauli Saapunki itkeskeli tehneensä turhaa työtä rajan takana – Putin, Stalin, Lenin ja kumppanit ovat tulleet vain käymään, ei olemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suotta Pauli Saa­pun­ki it­kes­ke­li teh­neen­sä turhaa työtä rajan takana – ­Pu­tin, Stalin, Lenin ja kump­pa­nit ovat tulleet vain käy­mään, ei olemaan

23.03.2022 19:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­dis­tää­kö sota meitä myös po­li­tii­kas­sa?

22.03.2022 19:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: Suo­ma­lai­nen tuo­tan­to pitää tur­va­ta: "Mitä enemmän olemme oma­va­rai­sia, sitä var­mem­min pär­jääm­me muut­tu­vas­sa maail­mas­sa"

20.03.2022 04:00 4
Tilaajille
Näin varaudut pahimman varalle – joditabletteja ei saa ottaa ennakkoon, kotivara tärkeä etenkin pientaloalueilla

Näin va­rau­dut pa­him­man varalle – jo­di­tab­let­te­ja ei saa ottaa en­nak­koon, ko­ti­va­ra tärkeä etenkin pien­ta­lo­alueil­la

19.03.2022 11:30
Tilaajille
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelaista elämää kotirintamalla 1939–45
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lais­ta elämää ko­ti­rin­ta­mal­la 1939–45

07.07.2021 16:45
Tilaajille
Sen piti olla häämatka, mutta sota muutti kaiken – Reino Rinne kuvailee sotilaan arkea koruttomissa kirjeissään keskeltä jatkosotaa: "Älkää nyt jumalaut ampuko omia miehiä!"

Sen piti olla hää­mat­ka, mutta sota muutti kaiken – Reino Rinne ku­vai­lee so­ti­laan arkea ko­rut­to­mis­sa kir­jeis­sään kes­kel­tä jat­ko­so­taa: "Älkää nyt ju­ma­laut ampuko omia mie­hiä!"

25.06.2021 17:00
Tilaajille
”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” –Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” –Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

08.04.2021 19:00
Tilaajille
Kuka unohti kypärän Sänkikankaalle? – Ari Palosaari haluaisi selvittää kypärän tarinan

Kuka unohti kypärän Sän­ki­kan­kaal­le? – Ari Pa­lo­saa­ri ha­luai­si sel­vit­tää kypärän tarinan

29.01.2021 15:00 1
Tilaajille
Entinen pikkulotta Maija Hänninen on jättänyt kotinsa kolmeen kertaan – "Tämä kolmas lähtö oli kaikkein raskain"

Entinen pik­ku­lot­ta Maija Hän­ni­nen on jät­tä­nyt kotinsa kolmeen kertaan – "Tämä kolmas lähtö oli kaik­kein ras­kain"

04.12.2020 17:50
Tilaajille
Sodasta jäi poltettu ja ryöstetty Taivalkoski – nimismies K. Louekoski kertoi raportissaan mitä tapahtui

Sodasta jäi pol­tet­tu ja ryös­tet­ty Tai­val­kos­ki – ni­mis­mies K. Loue­kos­ki kertoi ra­por­tis­saan mitä ta­pah­tui

18.09.2020 04:00
Tilaajille