Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Viitostie
Kaksi siltatyötä käyntiin keväällä Kuusamon keskustassa, valmista jo lokakuun loppuun mennessä – viitostien uuden sillan alikulkuaukko on nykyistä matalampi

Kaksi sil­ta­työ­tä käyn­tiin ke­vääl­lä Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa, val­mis­ta jo lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä – vii­tos­tien uuden sillan ali­kul­ku­auk­ko on ny­kyis­tä ma­ta­lam­pi

09.04.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vii­tos­käy­tä­vä voi nostaa yh­teis­työn uudelle tasolle – ti­lai­suut­ta ei saa jättää käyt­tä­mät­tä

22.03.2022 19:43
Tilaajille
P.S. Uusi väylä lisää lenkkimahdollisuuksia
Pääkirjoitus

P.S. Uusi väylä lisää lenk­ki­mah­dol­li­suuk­sia

07.01.2022 04:01 4
Tilaajille
Vasemmistoliiton Kyllönen: Hyvät liikenneyhteydet ovat kilpailukyvyn tae

Va­sem­mis­to­lii­ton Kyl­lö­nen: Hyvät lii­ken­ne­yh­tey­det ovat kil­pai­lu­ky­vyn tae

19.08.2021 13:33
Tilaajille
Moottoripyörä väisti porotokkaa Viitostiellä Kuusamossa – kuljettaja Ouluun sairaalaan, matkustaja Kuusamoon terveyskeskukseen

Moot­to­ri­pyö­rä väisti po­ro­tok­kaa Vii­tos­tiel­lä Kuu­sa­mos­sa – kul­jet­ta­ja Ouluun sai­raa­laan, mat­kus­ta­ja Kuu­sa­moon ter­veys­kes­kuk­seen

20.07.2021 19:02 2
Tilaajille
Tienviitta vaatii byrokratiaa – ohjausmerkintöjen hankkiminen on toisille liian kallista ja toisten mielestä tarpeetonta

Tien­viit­ta vaatii by­ro­kra­tiaa – oh­jaus­mer­kin­tö­jen hank­ki­mi­nen on toi­sil­le liian kal­lis­ta ja toisten mie­les­tä tar­pee­ton­ta

14.09.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Martti Turunen Viitostie ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi

Kuu­sa­mo­lai­nen Martti Turunen Vii­tos­tie ry:n hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

07.09.2020 13:36
Tilaajille