Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Arvio: Ko­ro­na­pan­de­mia vä­hen­tää mat­kai­li­joi­den ku­lu­tus­ta jopa 50 pro­sent­tia, ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den osuus elpyy hi­taas­ti

"Matkailualan tulee myös varautua vaihtoehtoon, että matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa pienemmäksi"

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi matkailijoiden kulutuksen pienenevän jopa puoleen tänä vuonna.
Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi matkailijoiden kulutuksen pienenevän jopa puoleen tänä vuonna.
Kuva: Mikko Halvari

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan matkailijoiden kulutus pienenee Suomessa kuluvana vuonna Suomessa noin 40–50 prosenttia.

Jos matkailun elpyminen alkaa loppukesällä, kulutus supistuu noin 40 prosenttia eli yli 6 miljardia euroa. Jos elpyminen alkaa kuitenkin vasta talvikaudella 2021–2022, kulutus vähenee noin 50 prosenttia eli noin 8 miljardia euroa.