Tilaajille

Eläin­lää­kä­rien re­surs­sit eivät riitä val­von­taan: osa suun­ni­tel­luis­ta tar­kas­tuk­sis­ta jäi te­ke­mät­tä

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken eläinlääkärien yhteistoiminta-alueen viime vuosi toteutui suunnitelmien mukaan eläinten hyvinvoinnin valvontaa sekä alkutuotannon- ja laitosvalvontaa lukuun ottamatta, kerrotaan Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnalle toimitetussa arviointiraportissa.

Raportissa todetaan, että osa eläinten hyvinvoinnin sekä alkutuotannon- ja laitosvalvonnan suunnitelluista tarkastuksista jäi tekemättä, vaikka praktikkoeläinlääkärit tekivät jonkin verran valvontaa vapaaehtoisesti oman työnsä ohessa. Eläinsuojetarkastukset, niihin liittyvät uusintatarkastukset ja eläintautivalvonnan tarkastukset saatiin kaikki tehtyä, mutta ilmoituksenvaraisesta valvonnasta toteutui 75 %, Ruokaviraston vierasainevalvonnan näytteenotoista 70 %, alkutuotannon elintarvikevalvonnassa 55 % ja laitosvalvonnan osalta 70 %.