Tilaajille

Hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­tiin ter­veh­dys mi­nis­te­ril­tä: "Ke­nen­kään mie­len­ter­veys ei ole muut­tu­ma­ton, ja mielen vaih­te­lut kuu­lu­vat elämän kulkuun aivan kuten fyy­si­set­kin muu­tok­set"

Mielenterveysviikon kunniaksi viime sunnuntaina Kuusamon Pyhän ristin kirkossa järjestetty hyväntekeväisyyskonsertti sai huomionosoituksia korkeilta tahoilta. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kiittää lähettämässään tervehdyksessä konsertin kuulijoita tärkeän asian tukemisesta.

– Kenenkään mielenterveys ei ole muuttumaton, ja mielen vaihtelut kuuluvat elämän kulkuun aivan kuten fyysisetkin muutokset.