"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Tilaajille

Katso suuri vaa­li­pa­nee­li tal­len­tee­na: Miten puo­lueet ha­lua­vat ke­hit­tää Kuu­sa­moa, miten käy kak­sin­tais­te­luis­sa?

Katso Koillissanomien ja Kuusamon kaupungin Suuri vaalipaneeli tallenteena!

Paneelin aluksi käytiin minitentit neljästä eri teemasta Kuusamon kehittämiseen liittyen. Teemat ja keskustelijat olivat seuraavat.