"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Tilaajille

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olo­jen määrä li­sään­tyi 845 ka­len­te­ri­päi­väl­lä vuonna 2020 – Mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vät pois­sa­olot li­sään­tyi­vät vuoden aikana 10 pro­sen­til­la

Kuusamon kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 845 kalenteripäivällä vuonna 2020. Tämä tarkoittaa 4,9 prosentin kasvua vuodesta 2019. Tämä kerrotaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2020.

Työterveyshuollon tietojen mukaan sairauspoissaolojen suurimpina aiheuttajina diagnoosiryhmittäin olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (31 %) ja mielenterveyden häiriöt (27 %). Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntyivät vuoden aikana 10 prosentilla.