Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Kela lähetti mak­su­muis­tu­tuk­sia mak­sa­mat­to­mis­ta ter­vey­den­hoi­to­mak­suis­ta tu­han­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le

Noin 227 000 opiskelijaa maksoi terveydenhoitomaksun eräpäivään mennessä.

Kela on lähettänyt tuhansia muistutusmaksuja maksamattomista terveydenhoitomaksuista.
Kela on lähettänyt tuhansia muistutusmaksuja maksamattomista terveydenhoitomaksuista.
Kuva: Tomi Vuokola/Arkisto

Kela on lähettänyt 44 000 korkeakouluopiskelijalle maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta, jonka eräpäivä oli 30. syyskuuta 2021.

Maksumuistutus on lähetetty opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet syyslukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 30. syyskuuta mennessä. Muistutukseen on lisätty laissa säädetty viiden euron kiinteä viivästymismaksu.