Tilaajille

Koi­ra­koi­den kulku lii­ken­tees­sä sujuu ylei­ses­ti hyvin – kou­lu­tus kan­nat­taa aloit­taa jo pen­tu­na: "Koira oppii, ettei taa­ja­man lii­ken­tee­seen kuu­lu­vat ih­meel­li­syy­det ole pe­lot­ta­via"

Yleisesti Suomessa koirakot osaavat kulkea sujuvasti yhteisillä kulkuväylillä. Pentuaikana tapahtuva 'liikennekoulutus' on koiralle tärkeää.

Suurin osa Suomen noin 700 000 koirasta saa kulkea hyvillä mielin muun liikenteen seassa ja koirakoihin suhtaudutaan pääasiassa hyvin. Asia selviää Liikenneturvan vuodenvaihteessa tekemästä kyselystä, jolla kartoitettiin koiran kanssa ulkoilevien kokemuksia muusta liikenteestä. Noin neljä viidestä vastaajasta kokee, että yleisesti ottaen heidän asuinalueensa koirat on koulutettu käyttäytymään riittävän hyvin muun liikenteen seassa. 

Koiran koulutuksella on suuri merkitys turvallisessa liikkumisessa. Liki yhdeksän kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että koira pitää kouluttaa niin, ettei sen kohtaaminen vaadi muilta liikkujilta varomista. Suurin osa vastanneista kertookin, että pentuaikana koiraa opetettiin kulkemaan nätisti muun liikenteen seassa.