Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Korona vai­keut­taa opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mis­ta – har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­ses­sa voi tulla on­gel­mia, jotka siir­tä­vät opin­to­ja eteen­päin

Lähikontaktien puuttuminen vaikuttaa yllättävän paljon opiskelijoiden oppimiseen.

Oulun yliopiston koulutuspalveluiden johtajan Vesa-Matti Sareniuksen mukaan opiskelu on muuttunut yksinpuurtamiseksi. Juttelun kautta oppimista ei tapahdu enää esimerkiksi lounastauoilla. Arkistokuva.
Oulun yliopiston koulutuspalveluiden johtajan Vesa-Matti Sareniuksen mukaan opiskelu on muuttunut yksinpuurtamiseksi. Juttelun kautta oppimista ei tapahdu enää esimerkiksi lounastauoilla. Arkistokuva.
Kuva: Laura Seppä

Oulun yliopiston tilastojen valossa koronalla on mahdollisesti vaikutusta opiskelijoiden valmistumiseen.

Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko pienet notkahdukset tilastoissa koronasta johtuvaa.