Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ron kirje: Hal­li­tus tukee kuntia poik­keus­olois­sa

Koko Suomi ja me suomalaiset olemme nyt rauhanajan suurimman haasteen edessä. Harva meistä uskoi joutuvansa kohtaavaan tällaista hetkeä.

Kriisi koskettaa meitä kaikkia ihmisinä. Se on iso haaste myös organisaatioille, joiden toiminta on yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Iso osa näistä toiminnoista on kuntien vastuulla. Erityisesti terveydenhuollon toiminnan varmistaminen on tällä hetkellä tärkein tehtävämme. Kaikki ne, jotka tarvitsevat hoitoa, saavat sitä.

Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kuva: Anssi Jokiranta

Kuntien perustehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Poikkeusaikana tämä tarkoittaa korostetusti yhteiskunnan tärkeiden perustehtävien turvaamista. Samalla se tarkoittaa myös ihmisten jaksamisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemista.

Kuntien toimintaa, viestintää ja päätöksentekoa seurataan nyt tarkasti. Lähiyhteisön selkeä ja saavutettava viestintä sekä johdonmukainen toiminta luovat turvallisuutta. Kunnat ovat vaikeassa tilanteessa suoriutuneet hyvin, tehneet nopeita ratkaisuja ja viestineet muuttuneista tilanteista kuntalaisille selkeästi ja nopeasti. Haluan kiittää tästä.

Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisen hyvää yhteistyötä

Nyt jos koskaan tarvitaan vahvaa ja uudenlaistakin yhteistyötä kuntien ja valtion välillä. Tilanteessa korostuu myös kuntien välinen solidaarisuus. Me valtionhallinnossa teemme osaltamme kaiken, että kunnille valtiolle tuleva ohjeistus ja tuki on tarkkaa, tarkoituksenmukaista ja koordinoitua.

Kuntien henkilöstö on kriisin eturintamassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi venymistä ja joustavuutta tarvitaan myös esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa, kuntien yleishallinnossa sekä useissa muissakin tehtävissä. Myös työnantajan ja henkilöstön yhteispeli korostuu. Työntekijöiden erilaiset tilanteet huomioiva joustava henkilöstöpolitiikka ja selkeät ohjeistukset luovat pohjan luottamukselle ja yhdessä tekemisen hengelle. Vastuu toisistamme on nyt korostetusti kaikille työyhteisön jäsenillä asemaan tai titteliin katsomatta.

Kuntaliiton kanssa nyt tehtävän yhteistyön tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kuntaliitto on tehnyt jo hienoa työtä ja koonnut kuntia koskevan ohjeistuksen yhteen paikkaan.

Maan hallituksen puolesta haluamme varmistaa, että kunnat joka puolella Suomea selviävät tästä tilanteesta ja pystyvät olemaan kuntalaistensa tukena tänä poikkeuksellisena aikana.

Me selviämme tästä yhdessä!

Sirpa Paaterokuntaministeri