Kuntien työ­pai­kat eivät kiin­nos­ta – E­ri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la on osaa­ja­pu­laa, Kevan kysely osoitti

Pohjois-Pohjanmaan kunnilla on yhä suurempia vaikeuksia löytää avoimiin työpaikkoihin osaajia. Työeläkevakuuttaja Kevan tuore tutkimus osoitti, että peräti 61 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä kertoi avoimiin vakansseihin olleen riittämättömästi hakijoita.

Vuosi sitten saman tilanteen totesi 30 prosenttia kuntapäättäjistä.

Valtakunnallisesti 65 prosenttia kuntapäättäjistä mainitsi hakijoiden puuttumisesta.

Erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungit kokivat tilanteen haastavaksi: peräti 76 prosenttia näiden kuntien päättäjistä kertoi, että avoimiin tehtäviin ei ollut tarvittua määrää hakijoita.

Vaikeinta tilanne on sosiaali- ja terveysalalla, jossa jää täyttämättä lääkärien, hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden vakansseja. Kysyntää on myös opetus- ja varhaiskasvatusalalla.

"Osaajapulasta on muodostumassa suomalaisen talouskasvun tulppa."
Jaakko Kiander
Kevan toimitusjohtaja

Kevan selvitys pyrki myös nostamaan esiin osaajia houkuttelevia tekijöitä. Valtaosa näki kunnan tarjoamien julkisten palvelujen ja työhyvinvointiin panostamisen olevan oleellisen tärkeitä. Myös kunnan työnantajamainetta tähdennettiin vetovoimatekijänä.

– Osaajapulasta on muodostumassa suomalaisen talouskasvun tulppa, Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander  toteaa. Tulpan purkamiseen tarvitaan hänen mukaansa useita samanaikaisia toimia.

– Yksin kuntien toimilla koko maata koskeva osaajapula ei ratkea, hän tähdentää.

Kianderin keinoja osaajien löytymiseen ovat nykyisten työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen, erilaisten osaajien koulutusmäärien lisääminen, eläkeläisten houkuttelu osa-aikaiseen työhön ja sijaisuuksia tekemään sekä uusien osaajien tuominen ulkomailta Suomeen.