Kuu­del­la leh­mäl­lä aloi­tet­tiin, nyt niitä on sa­ta­kun­ta ja lisänä mat­kai­lu ja li­han­ja­los­tus: "Emme ole koskaan pe­län­neet ottaa riskiä, koska tie­däm­me, että homma on­nis­tuu"

Irma ja Simo Anetjärvi eivät ole koskaan pelänneet riskien ottoa. Heillä oli nuoruuden haaveena elättää itsensä pienellä lypsykarjalla ja tilalla, mutta he ovat ajautuneet moneen mukaan. Työlle eläneet Anetjärvet puhuvat nyt ”touhun jäähdyttelemisestä”.