maatalous
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

21.04.2022 17:16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä meille tulee ruoka? Jos kaupan hyllyt oli­si­vat tyhjät, olisi monella naama vää­räl­lään

23.03.2022 04:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Nyt on aika unohtaa pikkumainen nahistelu – nyt tarvitaan yhteistuntoa
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Nyt on aika unohtaa pik­ku­mai­nen na­his­te­lu – nyt tar­vi­taan yh­teis­tun­toa

21.03.2022 11:09
Tilaajille
Näin navettapalo eteni Taivalkoskella – Palokuntaa odotettiin puolitoista tuntia, kyläläisten auttamishalu yllätti tilallisen: "Ihmiset ovat käyneet kysymässä ihan pyyteettömästi, onko mitä tehdä"

Näin na­vet­ta­pa­lo eteni Tai­val­kos­kel­la – Pa­lo­kun­taa odo­tet­tiin puo­li­tois­ta tuntia, ky­lä­läis­ten aut­ta­mis­ha­lu yllätti ti­lal­li­sen: "Ih­mi­set ovat käyneet ky­sy­mäs­sä ihan pyy­teet­tö­mäs­ti, onko mitä tehdä"

15.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuudella lehmällä aloitettiin, nyt niitä on satakunta ja lisänä matkailu ja lihanjalostus: "Emme ole koskaan pelänneet ottaa riskiä, koska tiedämme, että homma onnistuu"

Kuu­del­la leh­mäl­lä aloi­tet­tiin, nyt niitä on sa­ta­kun­ta ja lisänä mat­kai­lu ja li­han­ja­los­tus: "Emme ole koskaan pe­län­neet ottaa riskiä, koska tie­däm­me, että homma on­nis­tuu"

22.01.2022 12:01 1
Tilaajille
Paimenviikkojen suosio kestää ja Metsähallituksen lisäksi tarjolla on yksityisten yrittäjien lammaspaimenviikkoja – Mitä järjestelyjä vaaditaan paimenten pestaamiseen?

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­men­ten pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 17:35
Tilaajille