Kuu­sa­mon kau­pun­ki sulki kaikki ylei­söl­le avoimet kau­pun­gin hal­lin­noi­mat jul­ki­set tilat – Oikeus vält­tä­mät­tö­miin pal­ve­lui­hin ja asioin­tiin tur­va­taan

Kuusamon kaupunki on sulkenut kaupunginhallituksen päätöksellä kaikki yleisölle avoimet kaupungin hallinnoimat julkiset tilat. Myös Kuusamotalo suljettiin.
Kuusamon kaupunki on sulkenut kaupunginhallituksen päätöksellä kaikki yleisölle avoimet kaupungin hallinnoimat julkiset tilat. Myös Kuusamotalo suljettiin.

Kuusamon kaupunki on sulkenut kaupunginhallituksen päätöksellä kaikki yleisölle avoimet kaupungin hallinnoimat julkiset tilat. Oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin turvataan.

Seuraavat toimipisteet on suljettu:

Kuusamotalo,Karhuntassu,jäähalli, liikuntahalli, kuntosali, uimahalli sekä muut liikuntakeskuksen tilat ja Nuorisotalo Winssi.

Harrastevuorot koulujen tiloissa on peruttu 1.12.-18.12.2020.

Ulkoliikuntapaikat ja osa hiihtoladuista sekä ulkojäät ovat käytössä ja niitä kunnostetaan tarpeen mukaan. Voit tarkistaa latujen tilanteen https://kuusamo.fluentprogress.fi/outdoors.

Kaupungin henkilökunta työskentelee etätyössä mahdollisimman laajasti ja heidät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla

Kaupungintalon ulko-ovet on suljettu. Henkilökohtaiset asiakaskäynnit voi hoitaa sopimalla tapaamisen etukäteen asiaa hoitavan viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Yhteystiedot löytyvät pdf-muotoisesta puhelinluettelosta, johon linkki tässä: Sähköinen puhelinluettelo. Linkki on myös verkkosivujen www.kuusamo.fi alatunnisteessa.

Opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä voivat jatkua, mikäli toiminta yksiköissä sen sallii ja on harjoittelijan opetussuunnitelman mukaista.

Etäkokouskäytännöt

Etäkokouskäytäntöihin siirrytään mahdollisimman kattavasti.

Ryhmäharrastustoiminta

Alle 12-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta kaupungin tiloissa on peruttu.

18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoimintaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Opetuksen järjestäminen

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot ovat siirtyneet tai siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Maskisuositukset

Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita.

Poikkeuksena on suositus maskien käytöstä yläkouluissa.

Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esimerkiksi taksissa.

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.

Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yleisötilaisuudet

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään aluehallintoviraston päätöksellä 2. – 18.12.2020.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää korkeintaan kymmenen henkilön tilaisuuksia, kunhan virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Julkiset tilat

Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.