Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa haetaan nyt ke­sä­työ­se­te­lei­tä – ke­sä­työl­lis­tä­mi­seen myös eh­do­te­taan mukavaa li­sä­mää­rä­ra­haa, tuen koh­tee­na 15-29-vuo­tiaat, joita on noin 800

Kuusamon kaupunginhallituksen esityslistalla maanantain kokouksessa on muun muassa ehdotus 200 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä kesätyöpaikkatakuun ja nuorten kesätyöllistämisen toteuttamiseksi tänä vuonna. Lisäpotin taustalla on koronavuoden vaikutus.

Tarkoituksena on, että kaupungin kesätyösetelin käyttöä laajennettaisiin koskemaan kaikkia alle 30-vuotiaita kuusamolaisia nuoria, mukaan lukien työttömänä olevat nuoret. Kaupungin toimialat lisäisivät erityisesti työttömien alle 30-vuotiaiden kesätyöllistämistä.