Koil­lis­sa­no­mat Live: Pal­lo-Kar­huil­la kulkee, nyt kaatui Uta­jär­ven Ur­hei­li­jat – katso tal­len­ne lauan­tai-il­lan jää­kiek­ko-ot­te­lus­ta

Tilaajille

Kyliin on saatava elämää – Yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nan uusi pu­heen­joh­ta­ja Juha Säk­ki­nen: "Olen järk­ky­mä­tön rea­lis­ti­sen ha­jaut­ta­mis­po­li­tii­kan kan­nat­ta­ja"

Kaavoituksessa on otettava huomioon maanomistajan oikeudet. Vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi pitäisi lakipykälien osalta pystyä muuttamaan.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan uusi puheenjohtaja Juha Säkkinen (kesk.) kertoo olevansa järkkymätön realistisen hajauttamispolitiikan kannattaja.

– Kylät on saatava elinvoimaisiksi ja Kuusamoon lisää teollisia työpaikkoja, hän kiteyttää poliittisen missionsa.