Tilaajille

Las­ten­kin ääni kuuluu mediaan – Kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ku­vaus­lu­pa­käy­tän­nöis­sä on vaih­te­lua: Lupa pitäisi pyytää vä­hin­tään lu­ku­vuo­sit­tain

Lapsilla on sananvapaus ja oikeus tulla kuulluiksi. Mediat tuovat yhteiskunnan pienimpien ajatuksia julki omissa kanavissaan, ja esimerkiksi koulut ovat monelle medialle tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Lasten esiintyminen mediassa tulee varmistaa huoltajalta. Useat koulut ja päiväkodit ovatkin tiedustelleet lukuvuoden alussa huoltajien suostumusta lastensa kuvaamiseen ja haastattelemiseen. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat, ja osassa kouluja lupa kysytään jokaiseen tilanteeseen ja tapahtumaan erikseen.