Lukijalta
Mielipide

Lausunto: Vihreät lausuu Kuusamon hallintosäännön uudistamisesta

Kuusamon Vihreä valtuustoryhmän lausunto Kuusamon kaupungin hallintosäännön uudistamiseen

1) Hallintosäännössä olisi hyvä edelleen linjata, tekstiä myöten, että siinä päätetään myös yhdenmukaisista kokouskäytännöistä ja asiakirjojen julkisuudesta niin lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

2) Lisäksi toivomme, että valtuuston kaikissa keskusteluissa jokaisella valtuutetulla on oikeus vähintään kahteen 3 minuutin mittaiseen puheenvuoroon tai kolmeen kahden minuutin mittaiseen puheenvuoroon käsiteltävistä kysymyksistä. Erityiskysymyksistä puheenjohtaja voi aloittaa debatin.

Valtuuston keskeinen tehtävä on keskustella asiat riittävän hyvin halki avoimesti kuntalaisten edessä ja päättää sitten asia mahdollisimman hyvin kuntalaisten parhaaksi.

Ns. valtuuston kyselytunnit tulee olla avoimia kaikkien valtuutettujen debateille.

3) Valtuustossa tulee istua eduskunnan puoluejaon mukaisesti vasemmistosta oikeistoon ja etualalla eniten luottamusvuosia tehneet valtuutetut.

4) Kaikkien lautakuntien puheenjohtajat opetettaisiin kokouskäytäntöihin sekä tasapuoliseen puheenjohtamistapaan. Lisäksi kaikissa lautakunnissa tulisi olla paikalla kaikki toimialajohtajat.

5) Painotamme, että kaikissa lautakunnissa tulisi olla yhtenäiset säännöt siitä, että kaikki esityskohdan pykälät liitteineen tulee olla julkisesti päättäjien ja kuntalaisten katsottavissa helposti löytäen kaupunkin nettisivuistolta.

Samalla tavalla pöytäkirjat liitteineen. Muutosesitykset ja eriävät mielipiteet tulee kirjata pykälän leipätekstiin eikä erillisiin liitteisiin. Lisäksi tulee näkyä äänestystulos ja äänestäjät.

6) Lautakunnissa ja kaupunginhallituksissa tulisi ottaa käyttöön ns. kaupunginjohtajan tai esittelijän katsaus valmisteluissa olevista asioista.

7) Hallintosäännössä tulisi päättää "Kuusamo puolueen" jo ennen vaaleja sovitusta ns. poliittisesta korimallista (esimerkkinä monet kaupungit Suomessa mm. Oulu jne) jossa jaetaan valta kaikkien valtuustoryhmien kanssa siten, että jokaiselle puolueelle tulisi lautakuntien puheenjohtajuuksia ja/tai varapuheenjohtajuuksia vaalien jälkeen vaalituloksen jaon perusteella.

8) Kuusamossa tulee noudattaa hallintosäännössä ja toiminnassa aidosti hyvää kuntahallintoa, osallistavaa demokratiaa sekä avoimuutta.

9) Kaupunginhallituksen tulee tehdä päätökset kaikista kaupungin keskeisistä strategisista linjauksista mm. yleiskaavoituksen, kaupunkistrategian kannalta keskeisten asemakaavapäätöksien ja maankäyttöpäätöksien suhteen sekä päättää tarvittaessa valituksista oikeusasteisiin jos kaupungin etu sitä vaatii.

Lautakunta ei voi toimia valtuuston päätöksiä ja kaupunginhallituksen strategisia linjauksia vastaan. Kaupungilla ei ole pakkoa aloittaa asemakaavoittaa alueita toiminnalle joka on kaupungin kokonaisedun, kaupunkistrategian ja valtuuston linjauksien vastaista.

10) Valtuutettujen ja kuntalaisten kunnallisaloitteista tulee lopulta aina päättää valtuusto, eikä ottaa päätöksiä vain tiedoksi. Toinen vaihtoehto on toteuttaa kuntalaisille mahdollisuus tehdä virallisia kysymyksiä kuntahallinnolle.

11) Konserniohje tulee tehdä valtuustokausittain valtuustolle ja hyväksyttää valtuustossa

Pekka Virtanen
puheenjohtaja
Mika Flöjt
varapuheenjohtaja
Marjo Kämäräinen
Vuokko Käsmä (sit.)
Helena Karjalainen (sit.)Kuusamon Vihreä valtuustoryhmä