Lie­ven­nyk­siä maa­ta­lou­den val­von­toi­hin ko­ro­na­krii­sin takia

Hallitus hyväksyi 20. toukokuuta asetusmuutoksia, joilla vähennetään vallitsevaan koronatilanteen perusteella kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvontavelvoitetta tukivuosien 2019 ja 2020 tuotannon perusteella maksettavissa tuissa.
Hallitus hyväksyi 20. toukokuuta asetusmuutoksia, joilla vähennetään vallitsevaan koronatilanteen perusteella kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvontavelvoitetta tukivuosien 2019 ja 2020 tuotannon perusteella maksettavissa tuissa.
Kuva: Aku Kallunki

Hallitus hyväksyi 20. toukokuuta asetusmuutoksia, joilla vähennetään vallitsevaan koronatilanteen perusteella kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvontavelvoitetta tukivuosien 2019 ja 2020 tuotannon perusteella maksettavissa tuissa. Koronaviruspandemian vuoksi Euroopan komissio on päättänyt jo aiemmin valvontaa koskevista lievennyksistä, maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa sanotaan.

Valvontavelvoitteen vähentämisellä voidaan vähentää kontakteja valvojien ja tuen hakijoiden välillä, jolla voidaan osaltaan varmistaa viljelijöiden, meijereiden ja teurastamojen henkilöiden pysyminen terveenä.

Kansallisten tukien osalta teurastamovalvontaa ja maidon tuotantotuen valvontaa tukivuoden 2019 osalta ei tehdä ollenkaan. Vuoden 2020 valvonnoissa paikan päällä tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää alennetaan pääosin kolmesta prosentista yhteen prosenttiin tukea hakeneista. Pääsääntöisesti valvontavelvoite alenee EU-rahoitteisten tukien osalta viidestä kolmeen prosenttiin. Tämän vuoksi voidaan alentaa myös kansallisten tukien osalta valvontamääriä.