Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"

-
Kuva: Mikko Halvari / Arkistokuva

Jokainen meistä varmasti muistaa, että Iltasanomien yleisöäänestyksessä heinäsyyskuussa 2019 Suomen kauneimmaksi kunnaksi äänestettiin Kuusamo. Kuusamon puhdas ja ainutlaatuinen luonto on vienyt monen sydämen. Kuusamolaisia ihmisiä kiiteltiin ystävällisiksi ja avuliaiksi.

Kuusamo menestyi hyvin vuonna 2019 myös Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelmassa ja sai kunnan omilta asukkailta kiitosta. Kuusamon on pidettävä kiinni valttikorteistaan, puhtaasta luonnosta, liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista sekä toimivista palveluista jatkossakin.

Vuonna 2019 Kuusamon kaupungin pitkäaikainen sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen jäi eläkkeelle, Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiittää Erkkiä merkittävästä työurasta ja tekemästään työstä Kuusamon kaupungin hyväksi. Yksi esimerkki Erkin tekemästä työstä on vuonna 2019 käynnistynyt Vuokatti-Rukan Valmennuskeskus. Valmennuskeskus käynnistyi Suomen olympiakomitean, Kuusamon kaupungin, Sotkamon kunnan, lajiliittojen, Vuokatin urheiluopiston, Jyväskylän yliopiston ja Kainuun prikaatin yhteistyössä.

Vuonna 2019 perustettiin parlamentaarinen taloustyöryhmä. Taloustyöryhmä perustettiin tilanteessa, jossa oli pelko 5 miljoonan euron tappiollisesta tuloksesta. Siihen nähden vuosi 2019 oli jonkinlainen torjuntavoitto. Vuoden 2019 tulos oli alijäämäinen ja tulos painui 2,2 miljoonaa euroa miinukselle, tulokseen vaikuttivat omalta osaltaan verotulojen jääminen budjetoidusta ja erikoissairaanhoidon kulujen kasvaminen reilusti yli budjetoidun. Vuosi 2019 oli toinen vuosi peräkkäin, kun kaupunki teki miinusmerkkisen tuloksen. Tämä ei ole kestävä suunta ja aikaisempien vuosien ylijäämät on nopeasti käytetty, jos suunta jatkuu samanlaisena.

Väestömme ikääntyy ja se luo paljon haasteita ja tulee kasvattamaan erikoissairaanhoidon kuluja jatkossakin. Tilanne on ollut ja on sama kaikissa kunnissa. Kuntatalouden näkymät ovat huonontuneet myös koronakriisin myötä. Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään. Taloutemme tulee kiristymään ja kuntatalous tulee pysymään pitkään haastavana. Tämän vuoksi taloustyöryhmän tekemät suunnitelmat tasapainottamistoimenpiteistä ovat erityisen arvostettuja nyt. Ryhmämme haluaakin kiittää muita valtuustoryhmiä yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa. Työtä kuitenkin riittää jatkossakin.

Ilahduttavaa oli, että vuoden 2019 työttömyysaste oli Kuusamossa alle 10 prosenttia. Valitettavasti samaan aikaan nuorisotyöttömien osalta luvut eivät olleet päässeet lähellekkään tuloskorttien tavoitetta. Keskustan valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että  Nuorisotakuun kanssa on selvästi vielä paljon tehtävää. Monella alalla on työvoimapula, onkin syntynyt eräänlainen kohdanto-ongelma, eikä avoimet työpaikat ja työttömät kaikilta osin kohtaa.

Erityisen positiivista oli huomata, että tulomuutto oli vain 6 asukasta pienempi kuin lähtömuutto vuonna 2019. Keskustan pitkäjänteinen rakentava kunnallispoliittiikka on selvästi tuonut tulosta ja tänä vuonna väestö on ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvanut yli 5 henkilöä.

Työpaikkojen näkökulmasta on huomionarvoista, että alueellamme on jatkossakin monipuolinen elinkeinorakenne. Se luo turvaa tulevaisuuteen, eikä ole niin herkkä muutoksille, uhkille ja kriiseille. Kaupungin tulee olla tasapuolinen eri alojen yrittäjiä kohtaan. Kaupungin elinvoimaisuuden kannalta on hyvä tukea eri elinkeinojen yhteiseloa ja toimintaa.

Erityisesti Koronakriisin jälkeen meille on tärkeää, että kaikki täällä olevat yritykset ja elinkeinot voivat toimia.

Valtuustoryhmämme jakaa huolen siitä, että kaupungin henkilöstön sairauslomien määrä on kasvanut vuonna 2019. Ollaksemme myös tulevaisuudessa houkutteleva työnantaja ja pärjätäksemme muuttuvan työn ja yhteiskunnan myllerryksessä täytyy meidän kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden viihtyvyyteen ja jaksamiseen. Yhdymme Tarkastuslautakunnan kehotukseen edelleenkin kiinnittämään huomiota erityisesti esimiesten ja alaisten vuorovaikutussuhteiden ja kanssakäymisen parantamiseen.

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kiinnittää huomiota siihen, että epävarmoista ajoista huolimatta kaupungissamme tehdään jatkuvasti hyvää kehitystyötä. Jotain uutta saadaan aikaiseksi joka vuosi, ja henkilöstö tekee työtään hyvin. Kaupunki tuottaa joka päivä arvokkaita palveluita kaikenikäisille.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää kaikkia vuoden 2019 tulokseen vaikuttaneita. Kiitos työntekijöille, johtoryhmälle, lautakunnille ja hallitukselle.

Mervi Tornberg-Karjalainen (kesk.)kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.5.2020