Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­muk­sen Sirén: Kun­ta­vaa­leis­sa ta­val­lis­ten kun­ta­lais­ten äänen tulee kuulua

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) vieraili Kuusamossa perjantaina 30.10. osana Kokoomusnaisten puheenjohtajan kuntavaalikierrosta.

Sirén keskusteli Kokoomuksen kampanjateltalla kuusamolaisten kanssa muun muassa vapaa-ajankalastusvälineisiin liittyvästä sääntelystä sekä koronakriisin vaikutuksista matkailu- ja ravintola-aloille.

– Epävarmuus talouden ja työllisyyden tilanteesta huolestuttaa kaikkialla Suomessa. Lainsäädännön on mahdollistettava alueiden vahvuuksiin pohjautuva vastuullinen yrittäminen, jonka kautta päästään rakentamaan kestävää kasvua kriisistä yli. Koronatilanne aiheuttaa haasteita monille aloille vielä pitkään, Sirén kommentoi.

Sirénin mukaan kunnallinen päätöksenteko koskee ennen kaikkea hyvin arkisia asioita, joista tulee olla päättämässä moninainen joukko kuntalaisia.

– Kuntapolitiikassa tehdään kaikkein läheisimmin arkeemme vaikuttavia päätöksiä. Kaupunkien ja kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa päätetään tärkeistä lähipalveluista ja vaikutetaan monin tavoin ihmisten arjen sujuvuuteen, Sirén toteaa.

Sirén katsoo, että kuntavaalien ehdokkaiksi tulee saada entistä enemmän eri taustoista olevia ihmisiä. Viimeisten vuosien aikana on keskusteltu paljon nuorten ja työikäisten määrän vähäisyydestä ehdokkaina. Sirén kannustaakin ihmisiä lähtemään rohkeasti mukaan vaikuttamaan.

– Päätöksentekoon tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, jotta kuntalaisten ääni kuuluu päätöksenteossa monipuolisesti. Aivan jokaisella on annettavaa kunnallisessa päätöksenteossa ja se on oiva oppikoulu poliittisen vaikuttamisen kannalta”, itsekin kolme kautta kotikaupunkinsa Turun valtuustoissa vaikuttanut edustaja toteaa.

– Huhtikuun 2021 kuntavaaleihin on enää puoli vuotta. Asetimme Kuusamon Kokoomuksessa tavoitteeksi kasvattaa ehdokasmääräämme 20 prosentilla eli viidenneksellä. Tavoitteenamme on saada kokoon monipuolinen kuusamolaisia kattavasti edustava ehdokasjoukko. Ehdokashankinta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kiinnostus arjen asioita päättäjänä hoitamaan on korvaan kuultavaa.

Kokoomus on olemukseltaan yhteiskuntaa rakentava ja uudistava, erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen kokoava arvopohjainen poliittinen liike. Arvopohjamme kuuluu yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista ja ympäristöstä.

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun kokouksessaan kaupunkistrategian. Kuusamon Kokoomus lähtee vahvasti ja rakentavasti viemään strategian tavoitteita eteenpäin yhdessä kunnan eri toimielimissä.

Kuusamon Kokoomus käy rakentavaa keskustelua ja tekee vastuullista politiikkaa rakennettaessa kaikille kuusamolaisille turvallista ja hyvää Kuusamoa, toteaa Kuusamon Kokoomuksen puheenjohtaja ja vaalipäällikkö Martti Turunen.

Martti TurunenPuheenjohtaja Vaalipäällikkö