Mielipidekirjoitukset
Hilkka Nevalan kolumni: Zero Ninen aukiolla juotaisiin Kuusamon omaan Julma Ölkkyä – Mutta millainen olisi keskusta, jos sinä saisit vapaasti suunnitella sen?
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Zero Ninen au­kiol­la juo­tai­siin Kuu­sa­mon omaan Julma Ölkkyä – Mutta mil­lai­nen olisi kes­kus­ta, jos sinä saisit va­paas­ti suun­ni­tel­la sen?

27.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Sata vuotta Ruu­su­sen unta ja nyt ollaan ti­lan­tees­sa, jossa emme voi vai­kut­taa kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen polt­to­ai­neen al­ku­pe­rään

21.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
Vähättely, loanheitto ja valehtelu eivät kuulu kunnanjohtajakisaan
Lukijalta Mielipide Antti Mulari

Vä­hät­te­ly, loan­heit­to ja va­leh­te­lu eivät kuulu kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan

08.03.2021 11:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Suomen Keskustanaiset

Lu­ki­jal­ta: Per­hei­den va­lin­nan­va­paus on kotien asia

14.02.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Keskusta Kuusamon kunnallisjärjestö

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­leis­sa on kyse pai­kal­li­suu­des­ta

13.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taina Manninen

Lu­ki­jal­ta: Kirkon sanoma on ta­voit­ta­nut uusia ihmisiä

12.02.2021 19:05 1
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Ei sosiaaliselle etäisyydelle – kyllä yhteydenpidolle!
Kolumni Anna Kantola

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ei so­siaa­li­sel­le etäi­syy­del­le – kyllä yh­tey­den­pi­dol­le!

12.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Sarkkinen

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus laittaa pisteen säh­kön­siir­to­mak­su­jen hi­mo­ko­ro­tuk­sil­le

11.02.2021 19:00
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Kauaskantoinen kansallismaisema haastaa aikalaiset
Kolumni Paula Suominen

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Kauas­kan­toi­nen kan­sal­lis­mai­se­ma haastaa ai­ka­lai­set

29.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Kitkantien katuremontin tekele nostatti kylmät väreet – kaikki väyläsuunnittelun tavoitteet ovat unohtuneet
Lukijalta Mielipide Ilkka Tammi

Lu­ki­jal­ta: Kit­kan­tien ka­tu­re­mon­tin tekele nos­tat­ti kylmät väreet – kaikki väy­lä­suun­nit­te­lun ta­voit­teet ovat unoh­tu­neet

24.01.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Maaningan tuulipuistoa ei saa estää maisemamerkinnällä
Lukijalta Mielipide Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestön hallitus

Lu­ki­jal­ta: Maa­nin­gan tuu­li­puis­toa ei saa estää mai­se­ma­mer­kin­näl­lä

22.01.2021 19:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Mullat pöllyää vanhojen toverien haudoilla, kun demaria kutsutaan kommunistiksi – mutta pitääkö Suomen nyt majoittaa kommunismia pakenevia jenkkimiljonäärejä?

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Mullat pöllyää van­ho­jen to­ve­rien hau­doil­la, kun demaria kut­su­taan kom­mu­nis­tik­si – mutta pitääkö Suomen nyt ma­joit­taa kom­mu­nis­mia pa­ke­ne­via jenk­ki­mil­jo­nää­re­jä?

22.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Lu­ki­jal­ta: Tym­päi­see ha­vai­ta, että pil­kan­te­ko kuuluu joil­la­kin vaa­li­kamp­pai­lun luon­tee­seen

21.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Jos et maksa tuotteesta, olet itse tuote – somessa koneoppiva alusta pyrkii koukuttamaan, jotta rahoittaja saa parhaan hyödyn, eettisyydestä tai totuudesta piittaamatta

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Jos et maksa tuot­tees­ta, olet itse tuote – somessa ko­ne­op­pi­va alusta pyrkii kou­kut­ta­maan, jotta ra­hoit­ta­ja saa parhaan hyödyn, eet­ti­syy­des­tä tai to­tuu­des­ta piit­taa­mat­ta

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Sitkeässä istuva myytti suomalaisesta metsäkansasta pitäisi jo unohtaa – retkietiketti ja luontotuntemus eivät periydy sukupolvelta toiselle DNA:ssa tai osmoosin kautta
Kolumni Kaisa Vänskä

Sit­keäs­sä istuva myytti suo­ma­lai­ses­ta met­sä­kan­sas­ta pitäisi jo unohtaa – ret­ki­eti­ket­ti ja luon­to­tun­te­mus eivät periydy su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le DNA:ssa tai os­moo­sin kautta

20.01.2021 04:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Oletko koskaan aja­tel­lut, kuinka pahalta ki­roi­le­mi­nen kuu­los­taa?

16.12.2020 17:25
Lukijalta: Vastaamon tietovuoto – Oletko tullut ajatelleeksi, että meidän salaisimmatkin asiamme "vuotavat" koko ajan, jopa ajatuksemme
Lukijalta Mielipide Anja Hiltunen

Lu­ki­jal­ta: Vas­taa­mon tie­to­vuo­to – Oletko tullut aja­tel­leek­si, että meidän sa­lai­sim­mat­kin asiamme "vuo­ta­vat" koko ajan, jopa aja­tuk­sem­me

15.12.2020 18:00
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo pur­ku­ma­nian pih­deis­sä – vil­la­koi­ran ydin on rahan puute

15.12.2020 08:00 3
Pekka Virtasen kolumni: Kun joku kertoo vierailleensa Pohjanmaalla, ei kenenkään mieleen juolahda, että hän olisi käynyt Kuusamossa – maakuntajako ei ole joka suhteessa mielekäs
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Kun joku kertoo vie­rail­leen­sa Poh­jan­maal­la, ei ke­nen­kään mieleen juo­lah­da, että hän olisi käynyt Kuu­sa­mos­sa – maa­kun­ta­ja­ko ei ole joka suh­tees­sa mie­le­käs

15.12.2020 04:00 3