Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys on tehtävä kun­ta­lain mu­kai­ses­ti aidosti osal­lis­taen

Koillismaan vihreät toivovat, että kouluverkkoselvitystä tehdään jatkossa avoimesti.

Koillismaan Vihreät julkaisivat kannanoton kouluverkkoselvityksen puutteista jo joulukuussa 2018. Lähetimme kannanoton paikallislehtiin, joista toinen sen julkaisi ja jostain syystä toinen ei. Totesimme kouluverkkoselvityksen olleen puutteellinen eikä aidosti kuntalaisia ja vanhempia osallistava. Myöskään kuntalaisten kuuleminen asiassa ei ole ollut riittävää, eikä tässä suunnitelmassa ole toteutunut laajat selvitykset eri vaihtoehdoista, itseasiassa vaihtoehdot puuttuvat kokonaan.

Kouluverkkoselvitystä käsiteltiin lautakunnassa niin ettei kaikki liitteet olleet mukana eikä eri kyläkoulujen vanhempienyhdistykset ja vanhemmat olleet niihin kerenneet perehtyä eikä asiasta ollut järjestetty kyläkouluilla kuulemistilaisuuksia. Vaadimme myös kouluverkkoselvityksen käsittelyn aikana valtuustossa, että asiaa esiteltäisiin seikkaperäisesti monen eri virkamiehen toimesta niin, että myös kiinteistöjen kuntoselvitykset tulisivat tietoon kaikille valtuustoryhmille.