Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lii­kun­ta on nos­tet­ta­va kunnan yh­tei­sek­si asiaksi – näillä toi­men­pi­teil­lä se on­nis­tuu

Liikunta on saatava näkyväksi osaksi Kuusamon kuntastrategiaa ja hyvinvointikertomusta. Kuntaliiton liikuntavisiossa 2025 painotetaan:

”Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja saavat siitä iloa, elämyksiä ja työkykyä. Kuntien liikuntapalvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavissa. Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on koko kunnan yhteinen asia.”