Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta

Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunta järjesti 20.1.2020 perinteisen ”Teollisuus-Akatemiansa” alueensa kansanedustajille, viranhaltijoille sekä koulutusjärjestelmän edustajille. Teemana oli ”teollisuuden vetovoima, osaamisen tarve ja kansainvälistyminen”.

Teollisuuden yhteinen viesti osaamisen osalta on se, että jo peruskoulusta lähtien kaikilla teollisuuden aloilla tärkeän pohjan osaamisessa luovat matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ymmärtäminen. Näissä aineissa menestyminen seuraa koko koulupolun aikana, mahdollistaen teollisuuteen liittyvien opiskeluvalintojen tekemisen peruskoulun jälkeen.

Aineiden perusoppien ymmärtäminen on tärkeää kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla ammattioppilaitoksista korkea-asteille. Vaikka automatisaatio, robotiikka ja digitalisaatio ovat tuoneet tämän päivän työelämään ja työn tekoon lukuisa uusia työkaluja, toimintatapoja ja sovelluksia niin teollisuuden ammateissa on silti erittäin tärkeää ymmärtää myös toimintaan ja tuotteisiin liittyvät ilmiöt ja lainalaisuudet.

Teollisuudella on vahva intressi oppilaitosyhteistyöllä auttaa oppilaitoksia koulutuksen suunnittelussa osaamisen ja osaajien ja yritysten tarpeiden osuvuuden parantamiseksi. Teollisuus esittelee mielellään toimintaansa nuorille joko tehtaissaan, yksiköissään tai koulukäynneillä.

Toinen teollisuuden osaajatarpeisiin liittyvä näkökulma on teollisuuden kansainvälisyys ja uusiutuminen.

Kansainvälisyys tarkoittaa alueen teollisuudessa viennin ja tuonnin kautta sekä muualla maailmassa olevien tuotantolaitosten ja yksiköiden kautta päivittäistä kanssa käymistä lukuisten kansallisuuksien ja kulttuurien kanssa. Lisäksi se merkitsee myös yhtä monen maan lainsäädännön tuntemista, logistiikan osaamista ja liiketoimintaosaamista.

Osaaminen kielissä on suomalaisille nuorille ehdoton osaamisen alue vauhdilla ”pienentyneessä maailmassa”, toisaalta alueellamme olevat kansainväliset opiskelijat ovat vielä vähän hyödynnetty voimavara. Työperäinen maahanmuutto on jo nyt monille teollisuuden alalla erittäin merkittävä rekrytointimuoto osaajien saamiseksi.

Siihen liittyvät lupaprosessit tulee toimia nopeasti ja ennustettavasti ja julkisen sektorin toimijoiden tulee tarjota näiden työntekijöiden elämisen kannalta oleelliset palvelut helposti. Alueen vetovoima-asioiden kehittäminen on yhteinen painopiste yrityksille ja yhteiskunnalle oli sitten kyse suomalaisista tai ulkomailta saapuvasta henkilöstöstä.

Teollisuuden uusiutuminen tarkoittaa mm. kiertotalouden, biotalouden, leanin, automatisaation, robotiikan ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Se edellyttää myös osaamisessa uuden oppimista teknologiassa ja toimintatavoissa.

Teollisuuden uusiutumisen voidaan olettaa parantavan teollisuuden vetovoimaa monipuolisten työtehtävien ja itsensä kehittämisen kannalta.

Tehokas yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistaa osaajien ja teollisuuden osaamistarpeiden kohtaamisen ja vaikuttavuuden hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunta