Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun Kauppakamari
Pölkyn strategiajohtaja Maria Virranniemi valittiin Oulun kauppakamarin hallitukseen –  Sami Vartiainen jatkaa Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtajana

Pölkyn stra­te­gia­joh­ta­ja Maria Vir­ran­nie­mi va­lit­tiin Oulun kaup­pa­ka­ma­rin hal­li­tuk­seen – Sami Var­tiai­nen jatkaa Koil­lis­maan kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

14.12.2022 11:06
Raakapuun liikkumiseen uudet pakotteet eivät varmaankaan vaikuta, uskotaan Pölkyllä – Venäjän-kaupan määrä tällä hetkellä voi yllättää

Raa­ka­puun liik­ku­mi­seen uudet pa­kot­teet eivät var­maan­kaan vai­ku­ta, us­ko­taan Pöl­kyl­lä – Ve­nä­jän-kau­pan määrä tällä het­kel­lä voi yl­lät­tää

16.02.2022 04:00
Tilaajille
Oulun kauppakamari palkitsi jo toistamiseen: Pölkky Oy on Vuoden kouluttautuja – Taivalkoskella höyläämöinvestointiin kuuluu oppisopimuskoulutus

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si jo tois­ta­mi­seen: Pölkky Oy on Vuoden kou­lut­tau­tu­ja – Tai­val­kos­kel­la höy­lää­mö­in­ves­toin­tiin kuuluu op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

03.02.2021 14:18
Tilaajille
Ouluntielle toivotaan ohituskaistoja – Ely vastaa:"Tärkein kehityskohde Kiiminki, liikennemäärät vähenevät Syötteen jälkeen"

Ou­lun­tiel­le toi­vo­taan ohi­tus­kais­to­ja – Ely vas­taa:"­Tär­kein ke­hi­tys­koh­de Kii­min­ki, lii­ken­ne­mää­rät vä­he­ne­vät Syöt­teen jäl­keen"

16.12.2020 11:00
Tilaajille
Erja Sankari jatkaa Oulun Kauppakamarin puheenjohtajana

Erja Sankari jatkaa Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin pu­heen­joh­ta­ja­na

09.12.2020 18:12
Oulun kauppakamarin koronakysely: Paikallisen sopimisen lisääminen ja työn verotuksen alentaminen toimivimmat keinot työllisyyden parantamiseksi

Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ko­ro­na­ky­se­ly: Pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mi­nen ja työn ve­ro­tuk­sen alen­ta­mi­nen toi­mi­vim­mat keinot työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si

05.09.2020 15:09
Tilaajille
Maakunnat keskustelivat valtiovarainministeri Matti Vanhasen kanssa lentoliikenteen tilanteesta: "Jos lennot loppuvat on yritysten toiminta maakunnassa uhattuna”

Maa­kun­nat kes­kus­te­li­vat val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­sen kanssa len­to­lii­ken­teen ti­lan­tees­ta: "Jos lennot lop­pu­vat on yri­tys­ten toi­min­ta maa­kun­nas­sa uhat­tu­na”

25.06.2020 11:30
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Ajatuksia kaikkien aikojen mökkikesän kynnyksellä – vastuullinen toiminta kriisitilanteessa on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Aja­tuk­sia kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sän kyn­nyk­sel­lä – vas­tuul­li­nen toi­min­ta krii­si­ti­lan­tees­sa on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

15.06.2020 16:56
Tilaajille
Oulun yliopiston laskentatoimen professori Petri Sahlström: ”Poikkeusolot on saatava loppumaan mahdollisimman nopeasti”

Oulun yli­opis­ton las­ken­ta­toi­men pro­fes­so­ri Petri Sahlst­röm: ”Poik­keu­so­lot on saatava lop­pu­maan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti”

28.04.2020 06:00
Tilaajille
Kauppakamarin Pellikainen: "Investoinnit tuovat positiivista kehitystä yli suhdanteiden"

Kaup­pa­ka­ma­rin Pel­li­kai­nen: "In­ves­toin­nit tuovat po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä yli suh­dan­tei­den"

13.03.2020 10:22
Oulun Kauppakamari: Työvoiman saatavuus nousemassa matkailualan kehityksen esteeksi - "Nykyinen tilanne on todella haastava"

Oulun Kaup­pa­ka­ma­ri: Työ­voi­man saa­ta­vuus nou­se­mas­sa mat­kai­lu­alan ke­hi­tyk­sen es­teek­si - "Ny­kyi­nen tilanne on todella haas­ta­va"

18.02.2020 09:00
Lukijalta: Osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kou­lu­po­lun alusta

31.01.2020 08:33
Oulun kauppakamari: Puolella yrityksistä hankaluuksia rekrytoinnissa

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Puo­lel­la yri­tyk­sis­tä han­ka­luuk­sia rek­ry­toin­nis­sa

14.01.2020 21:35