Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­niy­ri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Näkökulma
Lukijalta: Työvoimapula on yritysten kasvun este pohjoisessa –  työt kasautuvat samoille osaajille, jotka lopulta rasittuvat ja tehokkuus heikkenee
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Työ­voi­ma­pu­la on yri­tys­ten kasvun este poh­joi­ses­sa –  työt ka­sau­tu­vat sa­moil­le osaa­jil­le, jotka lopulta ra­sit­tu­vat ja te­hok­kuus heik­ke­nee

19.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Aino Pajukankaan näkökulma: Puskista ampuminen rapauttaa keskustelukulttuuria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aino Pa­ju­kan­kaan nä­kö­kul­ma: Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

31.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Suomen tavoite on vähintäänkin kunnianhimoinen – maksammeko nykyisestä tavoitteestamme liian kovan hinnan ja ajamme teollisuutemme ahdinkoon?
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Suomen tavoite on vä­hin­tään­kin kun­nian­hi­moi­nen – mak­sam­me­ko ny­kyi­ses­tä ta­voit­tees­tam­me liian kovan hinnan ja ajamme teol­li­suu­tem­me ah­din­koon?

20.02.2021 04:00
Tilaajille
Henrik Karvosen näkökulma: Nyt valitaan kuntapäättäjät, jotka tekevät 2030-luvun menestyksen
Kolumni

Henrik Kar­vo­sen nä­kö­kul­ma: Nyt va­li­taan kun­ta­päät­tä­jät, jotka tekevät 2030-lu­vun me­nes­tyk­sen

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Näkökulma – Henrik Karvosen kolumni: Otetaan hyöty irti muutoksesta ja luodaan maailma, johon ulkopuolisen on lähes pakko päästä osalliseksi

Nä­kö­kul­ma – Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Otetaan hyöty irti muu­tok­ses­ta ja luodaan maail­ma, johon ul­ko­puo­li­sen on lähes pakko päästä osal­li­sek­si

03.11.2020 16:00 1
Jari Hentilän kolumni: Kohti syksyn kehittämishaasteita – Koronakevät toimi varsin tehokkaana ajurina ja monipaikkaisuuden työnteon malli sai uuden ulottuvuuden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jari Hen­ti­län ko­lum­ni: Kohti syksyn ke­hit­tä­mis­haas­tei­ta – Ko­ro­na­ke­vät toimi varsin te­hok­kaa­na ajurina ja mo­ni­paik­kai­suu­den työn­teon malli sai uuden ulot­tu­vuu­den

23.08.2020 04:00
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Ajatuksia kaikkien aikojen mökkikesän kynnyksellä – vastuullinen toiminta kriisitilanteessa on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Aja­tuk­sia kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sän kyn­nyk­sel­lä – vas­tuul­li­nen toi­min­ta krii­si­ti­lan­tees­sa on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

15.06.2020 16:56
Tilaajille
Reijo Jokisen kolumni: Koronarinaa rajoituksista - liikunta ei ainakaan huononna nyt tilannetta

Reijo Jokisen ko­lum­ni: Ko­ron­ari­naa ra­joi­tuk­sis­ta - lii­kun­ta ei ai­na­kaan huo­non­na nyt ti­lan­net­ta

20.04.2020 04:00
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Koillismaalla asuu nyt uusia, onnekkaita ihmisiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Koil­lis­maal­la asuu nyt uusia, on­nek­kai­ta ihmisiä

18.02.2020 05:00 1