Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tuk­sen au­tio­tu­vat Pu­das­jär­vel­lä pysyvät ret­kei­ly­käy­tös­sä – Sau­na­kan­gas säi­ly­te­tään, Vil­len­pir­tis­tä neu­vo­tel­laan ja Sam­mak­ko­suol­le ra­ken­ne­taan uutta

Metsähallituksen luontopalvelut on parin kuluneen vuoden ajan purkanut elinkaarensa päässä ja vähemmällä käytöllä olevia retkeilyrakenteitaan koko maassa.

Pudasjärven kaupunki otti viime keväänä hoitoonsa Ohtosensuon soidensuojelualueen saaressa olevan Ohtosen päivätuvan ja Kouvanjärven eteläpäässä olevan Kouvan laavun.
Pudasjärven kaupunki otti viime keväänä hoitoonsa Ohtosensuon soidensuojelualueen saaressa olevan Ohtosen päivätuvan ja Kouvanjärven eteläpäässä olevan Kouvan laavun.
Kuva: Vesa Riekki

Metsähallituksen luontopalvelut on parin kuluneen vuoden ajan purkanut elinkaarensa päässä ja vähemmällä käytöllä olevia retkeilyrakenteitaan koko maassa.

Vuonna 2019 valtakunnallisena tavoitteena oli poistaa tai siirtää uuden ylläpitäjän hoidettavaksi noin viidennes silloisista retkeilyreittien varsilla olevista taukopaikoista.