Juuri nyt: Ra­vin­to­la piste avataan uu­del­leen ensi lauan­tai­na

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mil­lai­set kaa­va­mer­kin­nät pitää olla Ru­ka-Kuu­sa­mo -mat­kai­lu­alueen osay­leis­kaa­vas­sa? - Val­tuus­to äänesti ja hy­väk­syi kaavan

Kuusamon valtuusto pääsi äänestämään matkailualueen osayleiskaavasta. Nuorta yleisöä lehterillä.
Kuusamon valtuusto pääsi äänestämään matkailualueen osayleiskaavasta.
Kuusamon valtuusto pääsi äänestämään matkailualueen osayleiskaavasta.
Kuva: Mikko halvari

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Ruka-Kuusamo -matkailualueen osayleiskaavan äänestyksen jälkeen luvuin 30-6. Kyse oli tekstin kaavamerkinnöistä ja niihin olisivat halunneet muutosta esityksen tehneen vihreiden Pekka Virtasen lisäksi Marjo Kämäräinen, Helena Karjalainen ja Vuokko Käsmä sekä vasemmistoliiton Anne Murto ja Tuija Karjalainen.

Hyväksytyssä esityksessä todetaan muun muassa, että kaupunki on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta liittyen strategiseen yleiskaavaan ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden siitä tekemään päätökseen. Merkinnät matkailun ydinalue (rm-1) ja matkailu- ja virkistyspalvelujen alue (vr-1) ovat valituksen alaisia, eikä niitä voida panna täytäntöön. Näin ollen niitä ei merkitä osayleiskaavaan.

Virtasen muutosesityksessä haluttiin, että merkinnät olisivat voimassa. Valtuusto olisi katsonut, että kaivosyhtiön valituksen vuoksi ei ole perusteita muuttaa hyväksyttyä yleiskaavaa, vaan Ruka-Kuusamon yleiskaavassa huomioidaan että yleiskaavan merkinnät matkailun ydinalueella ja matkailu- ja virkistyspalvelujen alueella eivät tällä hetkellä ole kaivosyhtiön valituksen johdosta lainvoimaisia, jonka johdosta osayleiskaavaan näistä osin merkitään varauma mikäli strateginen yleiskaava saa näiltä osin lainvoiman.

Ruka-Kuusamo -matkailun osayleiskaava käsittää noin 256 neliökilometrin suuruisen alueen Keskusta-Ruka-Kitkan itäranta välisellä alueella Rovaniementien pohjoispuolella.

Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää vetovoimainen, toimiva, matkailullisesti kiinnostava, luonnonympäristöä arvostava ja maiseman ominaisuuksia korostava maankäyttöratkaisu. Alueella on kaikkiaan runsaat 400 asuinrakennusta ja lomarakennuksia 520.

Uusia rakennuspaikkoja osoitetaan ainoastaan Yli- Kitkan rantavyöhykkeelle ja tiivistettäville kyläalueille.

Olemassa olevia rantarakennuspaikkoja on Kitkalla 154 ja uusia on osoitettu 101. Nissinvaarassa on 74 olemassa olevaa rakennuspaikkaa ja uusia osoitettu 94. Kuontivaarassa puolestaan olemassaolevia 46 ja uusia 86.

Virtanen esitti myös poistettavaksi kaavakartasta Mäntyniementie-Kouervaarantie välinen tieyhteys, mutta se hävisi äänin 28-3.

Lea Törmäselle myönnettiin ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Kaisa Kurtti.

Kaupungin tämän vuoden talousarvion investointiosaan lisättiin 150 000 euroa muun muassa Paavola-tilan (entinen Räihän Shell) hankintaan.

Kaupungilla ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia, mitä tontille aiotaan tehdä, mutta ainakin entinen huoltamorakennus puretaan ja sen purkukustannukset on huomioitu tontin kauppahinnassa.