Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Äänestys
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä sujui vilkkaasti Taivalkoskella: ”Presidentti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöytään”, toivoi yksi äänensä antanut

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä sujui vilk­kaas­ti Tai­val­kos­kel­la: ”P­re­si­dent­ti saisi lyödä enemmän nyrkkiä pöy­tään”, toivoi yksi äänensä antanut

01.02.2024 11:49
Tilaajille
"On se toisaalta ihan jännä" – presidentinvaalien ensimmäinen varsinainen vaalipäivä oli Kuusamotalolla vilskettä aamusta asti, vilkkaampaakin odotettiin

"On se toi­saal­ta ihan jännä" – pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä oli Kuu­sa­mo­ta­lol­la vils­ket­tä aamusta asti, vilk­kaam­paa­kin odo­tet­tiin

28.01.2024 19:47
Tilaajille
Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti – "Ne on isot saappaat, mihin Niinistön seuraajan täytyy astua"

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi vilk­kaas­ti – "Ne on isot saap­paat, mihin Nii­nis­tön seu­raa­jan täytyy astua"

18.01.2024 09:17 4
Tilaajille
Pallo-Karhut ehdolla maakunnan Vuoden Urheiluseuraksi – äänestys käynnissä

Pal­lo-Kar­hut ehdolla maa­kun­nan Vuoden Ur­hei­lu­seu­rak­si – ää­nes­tys käyn­nis­sä

28.12.2023 09:37
Tilaajille
Viikon kysymys: Minkä uskot olleen suurin syy siihen, että äänestysaktiivisuus aluevaaleissa jäi alhaiseksi?

Viikon ky­sy­mys: Minkä uskot olleen suurin syy siihen, että ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus alue­vaa­leis­sa jäi al­hai­sek­si?

31.01.2022 03:00 2
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58 2
Tilaajille
Lähes puolet haluaisi äänestää netissä kuntavaaleissa

Lähes puolet ha­luai­si ää­nes­tää netissä kun­ta­vaa­leis­sa

02.11.2020 08:26
Tilaajille
Millaiset kaavamerkinnät pitää olla Ruka-Kuusamo -matkailualueen osayleiskaavassa? - Valtuusto äänesti ja hyväksyi kaavan

Mil­lai­set kaa­va­mer­kin­nät pitää olla Ru­ka-Kuu­sa­mo -mat­kai­lu­alueen osay­leis­kaa­vas­sa? - Val­tuus­to äänesti ja hy­väk­syi kaavan

25.09.2018 09:00
Taneli Ronkainen on paras – Koillissanomien äänestyksessä jääkiekkoilija oli ylivoimainen lukijoiden suosikki

Taneli Ron­kai­nen on paras – Koil­lis­sa­no­mien ää­nes­tyk­ses­sä jää­kiek­koi­li­ja oli yli­voi­mai­nen lu­ki­joi­den suo­sik­ki

07.02.2018 18:00
”Presidentin valtaoikeuksia lisättävä” - Yrjö Sahanne äänesti Posiolla ensimmäisenä

”P­re­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia li­sät­tä­vä” - Yrjö Sahanne äänesti Po­siol­la en­sim­mäi­se­nä

28.01.2018 11:50
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Me ää­nes­täm­me Matti Van­has­ta

26.01.2018 11:02
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kansa luottaa pre­si­dent­tiim­me Sauli Nii­nis­töön

25.01.2018 14:10
Äänestyspaikka vaihtuu Kuusamossa – suunnitelmia ei ole sen varalle, että sähköt menisivät poikki

Ää­nes­tys­paik­ka vaihtuu Kuu­sa­mos­sa – suun­ni­tel­mia ei ole sen va­ral­le, että sähköt me­ni­si­vät poikki

25.01.2018 05:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Äänestä sinä – minä en

25.01.2018 05:00