Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

"Moni perhe on mak­sa­nut oma­ko­ti­lainan­sa mat­kai­luun liit­ty­väl­lä työllä" – Kuu­sa­mon mat­kai­lu kasvaa no­peam­min kuin on en­na­koi­tu ja se näkyy työl­li­syy­des­sä, kau­pois­sa ja mui­den­kin alojen yri­tyk­sis­sä

-

Kuusamossa arviolta joka viides yksityisen sektorin työpaikoista on matkailussa, kun esimerkiksi Oulussa osuus on vain 2,5 %. Yhteensä matkailussa on 725 ympärivuotista työpaikkaa. Välilliset vaikutukset ovat suuremmat, kerrotaan Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen tiedotteessa.

– Moni kuusamolainen perhe on maksanut omakotitalolainansa matkailuun suoraan tai välillisesti liittyvällä työllä, sanoo yrittäjä Hanna Karjalainen Ruka Safarikselta.

PTT:n tutkimuksen mukaan matkailualan tuomat palkkatulot ovat Kuusamossa yli 20 miljoonaa euroa vuosittain.

Kuusamon matkailu on merkittävä työllistäjä ja kasvava vientiala. Alalla on käynnissä yhteensä yli 50 miljoonan euron investoinnit. Investoinnit koostuvat kuusamolaisten matkailuyrittäjien rakennushankkeista niin Rukalla kuin muuallakin Kuusamossa.

– Matkailun kasvua ei toteuteta yksin, vaan tarvitsemme yhteistyötä muiden elinkeinojen yritysten ja kaikkien kuusamolaisten kanssa, toimitusjohtaja Mats Lindfors Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksestä toteaa.

– Näin matkailu vaikuttaa positiivisesti myös muille toimialoille taloudellisena vilkkautena ja työpaikkoina.

Laajojen rakentamishankkeiden toteuttamiseen tarvitaan useiden toimialojen palveluja kuten suunnittelua, kone- ja maansiirtotöitä, LVI- ja sähkötöitä sekä rakennusten ja infrastruktuurin valmistumisen jälkeen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä palveluja.

Kuusamon matkailussa ja investointien toteuttamishankkeissa pyritään käyttämään ensisijaisesti paikallista työvoimaa.

– Rukan työmailla työskenteli kesällä 2018 parhaimmillaan yli 100 henkeä, joista iso osa paikallisia. Suurin vaikutus aluetalouteen on kuitenkin pysyvillä työpaikoilla. Uuden hotelli RukaValleyn ja rinneinvestointiemme myötä syntyy yli 40 pysyvää työpaikkaa, Ville Aho Rukakeskus Oy:sta sanoo.

Kuusamon Tropiikin alueelle on rakennettu vuoden aikana 34 loma-asuntoa ja rakenteilla 33 uutta loma-asuntoa. Lisäksi hotellista on täydellisesti remontoitu 57 huonetta, aulatilat ja pukuhuoneet.

– Palvelukeskittymä Petäjälammen alueella vahvistuu ja kasvaa. Olemme iloksemme havainneet, että myös paikalliset käyttävät enenevässä määrin Tropiikin alueen palveluita kuten ravintolaa, rantasaunaa ja avantoa sekä lapsiperheille suunnattuja palveluja, johtaja Mikko Hiltula Holiday Club Kuusamosta sanoo.

Matkailijat käyttävät myös Kuusamon kaupunkitaajaman palveluita. Kuusamon alueen matkailutulosta merkittävä osuus jakautuukin ostoksiin kaupoista.

– Matkailijoiden ostovoima on merkittävä Kuusamon keskustan kauppojen ja Torangin alueen palveluiden kannattavuuden osalta. Kuusamossa vierailevat matkailijat ja mökkiläiset ostavat alueen marketeista yli 20 miljoonalla eurolla. Ilman tätä asiakasryhmää alueen palvelutarjonta olisi merkittävästi suppeampaa, Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Henrik Karvonen kuvaa.

Kuusamon strategista yleiskaavaa laadittiin kaupungin johdolla yhdessä eri toimialojen kanssa vuosien ajan. Kaupungin joulukuussa 2016 tekemä kaavapäätöksen jälkeen käynnistyivät matkailun suurinvestoinnit Kuusamossa. Yksin nyt rakenteilla olevan RukaValleyn alueelle odotetaan tulevina vuosina yli 100 miljoonan euron investointeja, jotka loisivat yli 100 uutta työpaikkaa.

– Perheyhtiömme on kehittänyt Rukaa jo 45 vuotta. Matkailun miljoona-investoinnit tehdään 30 vuoden aikajänteellä, joten toimintaympäristön pysyvyys ja luottamus tehtyihin linjauksiin on yrittäjille todella tärkeää, Ville Aho kertoo.

– Matkailun tuleva kasvu ja sen tuoma hyvinvointi alueelle lepää Kuusamon puhtaan luonnon ja maineen varassa. Erityisen tärkeää se on kesämatkailun kasvattamisessa, joka on seuraava yhteinen kasvumahdollisuutemme, Mats Lindfors sanoo.