Muis­ti­sai­raus li­sään­tyy, riit­tä­vät­kö pal­ve­lut?

Posiolla selvitetään muistikoordinaattorin palkkaamista osa-aikaisen muistihoitajan lisäksi. Kuusamon muistipolilla alkavat uutena palveluna geriatrin etävastaanotot helmikuun aikana. Muistiyhdistykset järjestävät muistia ja aivoterveyttä tukevia tapahtumia ja toimintaryhmiä.

Terveys
Muistisairaudet ovat kasvussa Koillismaallakin.
Muistisairaudet ovat kasvussa Koillismaallakin.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Muistikoordinaattorin palkkausta Posiolle selvitetään. Taustalla on muistisairaiden läheisten ja muistitukihenkilöiden huoli, jonka tuloksena Lapin Muistiyhdistys on patistellut kuntaa.

– Olemme muistiyhdistyksen kanssa samaa mieltä huolenaiheesta. Olemme käyneet jo alustavaa sisäistä keskustelua ja jatkamme sitä kunnan ja muistiyhdistyksen kanssa. Yksi vaihtoehto on, että Posiolla toimisi tulevaisuudessa muistikoordinaattori, sanoo yksikönjohtaja Janne Lehtimäki sote-palveluja kunnalle tuottavasta Coronariasta.

Kunnan hyvinvointilautakunta päätti suositella Coronariaa selvittämään muistisairaiden ja heidän perheidensä saamien palveluiden tilanteen ja palveluiden todellisen tarpeen.

Lapin Muistiyhdistys esitti kirjelmässään, että Posio vähintäänkin ylläpitää toimivaksi todettua muistihoitajan työtä sekä lisää resursseja muistikoordinaattorin tehtävien toteuttamiseen.

Muistihoitajan tehtävät terveyskeskuksessa kuuluvat nykyisin terveydenhoitaja Maarit Kitkalalle. Hän on myös diabeteshoitaja. Viime vuonna muistihoitajalla oli 1619 asiakaskäyntiä.

Väestökehitysennuste ja sepelvaltimo- ja aivoverisuonitautien yleisyys esimerkiksi Posiolla osoittavat siihen suuntaan, että muistisairaiden määrä kasvaa. Se on iso kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste.

Käypä hoito -suosituksen mukaan muistipotilaan hoito pitää järjestää lähipalveluna. Yhden muistikoordinaattorin optimaalisen asiakasryhmän kokona pidetään 50-60:ta sellaista perhettä, joihin kuuluu muistisairas. Sairaus koskee sairastavan läheisiä monin tavoin.

Kuusamossa uutena alkavat geriatrin etävastaanotot helmikuussa. Vastaanottotilanteessa ovat paikalla asiakas, muistikoordinaattorin ja asiakkaan omainen sekä etäyhteyden kautta geriatri eli ikääntymiseen ja vanhusten hoitoon erikoistunut lääkäri.

Kaupungin muistipoliklinikalla työskentelevät muistikoordinaattori ja muistikuntouttaja kokoaikaisesti ja sihteeri-terveyskeskusavustaja osa-aikaisesti sekä geriatri yhtenä, kahtena päivänä viikossa.

Asiakkaita muistipolilla on noin 250. Työikäiset asiakkaat ovat pääasiassa neurologin hoidossa.

–  Lääkehoidon tueksi asiakkaalle tehdään varhainen kuntoutustarpeen arviointi. Varhainen tuki auttaa säilyttämään arjen mielekkäänä, ja asiakas pysyy mahdollisimman toimintakykyisinä pitempään, sanoo muistikoordinaattorina työskentelevä Kirsi Mustaniemi.

Muistikuntouttajan kotikäynneillä tehdään muun muassa aivovireharjoituksia.

Taivalkoskella muistipalvelujen käyttäjinä on tällä hetkellä 164 kuntalaista.

– Heistä 55 asuu asumispalveluyksiköissä tai laitoshoidossa. Heillä on vaikea tai keskivaikea muistisairaus. Omassa kodissa asuvia on 109, joista 36:lla on lievä muistisairaus ja lopuilla 73:lla keskivaikea, kertoo sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Taivalkoski.

Muistihoitajan tehtävät kuuluvat kotihoidon sairaanhoitajalle. Hän käyttää niihin yhden työpäivän viikossa, ja muina työaikoina hänet tavoittaa myös puhelimitse.

– Lisäksi meillä on ohjaaja, jolla on muistihoitajan koulutus. Hän ohjaa puoli päivää viikossa muistitreeniryhmiä. Tarvittaessa hän tekee muistitestejä. Lisäksi käytössä ovat geriatripalvelut, Taivalkoski kertoo.

Paljonko muistisairaita on?

Muistipalvelujen käyttäjinä eivät ole kaikki, joilla muistisairaus on diagnosoitu. Toisaalta käyttäjinä on sellaisiakin, joilla ei vielä ole diagnoosia.

Muistisairauden esiintyvyyttä voidaan arvioida eri tavoin. Suomalaisten väestötutkimusten antaman tiedon perusteella Koillismaan kunnissa arvioidaan olevan keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavia yhteensä seuraavasti. Arvio on tehty toukokuun 2017 väestömäärän pohjalta:

Kuusamo 397 (joista 151 yli 85-vuotiaita)

Posio 116 (40)

Taivalkoski 109 (37)

(Lähde: www.muistiasiantuntijat.fi)