Näin hal­li­tus päätti purkaa ra­joit­tei­ta: har­ras­tus­paik­ko­ja ava­taan, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan ja ra­vin­to­loi­ta avataan as­teit­tain

Hallitus kertoi juuri tiedotustilaisuudessa koronaviruksen leviämisen hillitsemiksi annettujen rajoitusten purkamisesta.

-
Kuva: Anssi Jokiranta / Arkistokuva

Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, mutta hallitus linjasi neuvottelussaan rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta.

Hallitus päätti, että ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Niin ikään urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.

Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilatärjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella edelleen kielletty 31.7.2020 asti, mutta hallitus päätti lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Ravintoloiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat.

Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.