Na­tur­po­lis kar­toit­taa krii­si­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta - yri­tys­pal­ve­lui­ta saa­ta­vil­la myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

Kuusamon kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan kohdentamista kartoitetaan lähiaikoina.

-
Kuva: Vesa Joensuu / Arkisto

Kuusamon kaupunginvaltuusto myönsi Seudulliseen kehittämisrahastoon 400 000 euron lisämäärärahan yritysten ja yhteistyötahojen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Naturpolis kartoittaa yhdessä toimialojen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tilannetta ja tiedottaa lähiaikoina tarkemmin tästä toimialoja tukevasta kriisirahoitusmahdollisuudesta.

Naturpolis Oy:n yrityskehittäjät antavat neuvontapalvelua ja auttavat yrityksiä tässäkin poikkeustilanteessa. Neuvoja saa Kuusamossa yrityskehittäjä Kari Sirviöltä ja Taivalkoskella yrityskehittäjä Ari-Matti Toivoselta.