Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Nis­sin­vaa­ran kes­kus­ta­yh­dis­tys esittää laa­jen­net­tua tai uutta ky­lä­kou­lua – Anna Kan­to­lal­le kan­na­tus­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

Keskustan paikallisyhdistyksessä kannatusta sai Nissinvaaran koulun laajentaminen hirsirakenteisena tai kokonaan uuden hirsikoulun rakentaminen.
Keskustan paikallisyhdistyksessä kannatusta sai Nissinvaaran koulun laajentaminen hirsirakenteisena tai kokonaan uuden hirsikoulun rakentaminen.

Keskustan Nissin paikallisyhdistys päätti pitämässään kokouksessa esittää Kuusamon kaupungille Nissinvaaran koulun peruskunnostusta ja laajennusta hirsirakenteisena tai vaihtoehtoisesti kokonaan uuden hirsikoulun rakentamista.

Yhdistyksen esityksen taustalla on Kuusamon kouluverkkosuunnitelma, jonka uusi versio on vielä kaupunginvaltuuston hyväksyntää vailla. Suunnitelman mukaan koulun oppilaaksiottoaluetta tarkastellaan kevään 2022 aikana, ja mahdolliset oppilaaksiottoalueeseen liittyvät muutokset tulevat voimaan lukuvuoden 2023–2024 alussa. Koulun kehittämiseen tarvittava tilatarve- ja toimenpide- ja aikatauluselvitys on aiottu tehdä samoin kevään 2022 aikana.