Tilaajille

Päätös syntyi mah­dol­li­sim­man niu­kas­ti 8–7 – Kuu­sa­mon yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li aloit­teen Si­vak­ka­har­jun ja Meu­ras­tuk­se­na­hon kai­vos­pii­rien lak­kaut­ta­mi­sen aja­mi­ses­ta

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti keskiviikon kokouksessaan äänin 8–7, että kaupunki ei ryhdy toimenpiteisiin Rukan Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiirien lakkauttamista koskevan kansalaisaloitteen johdosta.

Latitude 66 Cobalt Oy ei ole paneutunut kuntalaisaloitteen kohteena olevien Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun esiintymien hyödyntämiseen, mutta ne ovat kyllä mukana yhtiön viime keväänä julkaisemassa uudessa kobolttivarantoarviossa. Kuvituskuvassa on kairausnäytteitä.
Latitude 66 Cobalt Oy ei ole paneutunut kuntalaisaloitteen kohteena olevien Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun esiintymien hyödyntämiseen, mutta ne ovat kyllä mukana yhtiön viime keväänä julkaisemassa uudessa kobolttivarantoarviossa. Kuvituskuvassa on kairausnäytteitä.
Kuva: Erkki Ahola

Päätös oli kokouksen esittelijän, kaupungin yhdyskuntajohtaja Jarkko Tammen päätösehdotuksen mukainen. Hyväksytty päätösehdotus on kokonaisuudessaan seuraava: "Yhdyskuntatekniikan lautakunta toteaa vastauksenaan aloitteeseen kaupunginhallitukselle, että asia tullaan ratkaisemaan joka tapauksessa kaivosviranomaisessa kaivoslain puitteissa, joten aloite ei johda toimenpiteisiin."