Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Poh­jois-Suo­men kun­ta­joh­ta­jat pitävät ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta "pe­rus­teet­to­ma­na ja epäoi­keu­den­mu­kai­se­na"

Kannanoton mukaan rokotekattavuuden tasapuolinen saavuttaminen koetaan tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä.

Sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun kunta- ja kuntayhtymäjohto pitää rokotteiden jakoperusteen muuttamista alkuperäisestä suunnitelmasta perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena, tiedottavat johtajat.

Eilen tiistaina kokoontunut kunta- ja kuntayhtymäjohto asettuu tukemaan täysimääräisesti alueen sairaanhoitopiirien kantaa asiassa.

Kannanoton mukaan rokotekattavuuden tasapuolinen saavuttaminen koetaan tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Molemmissa maakunnissa tilanne on pitkään ollut hyvä, Kainuussa jopa perustasolla, jonka vuoksi asukkaiden jättäminen rokotevuorossa suunniteltua myöhemmäksi tuntuu erityisen epäoikeudenmukaiselta, kannanotossa todetaan.

Nuoresta ikärakenteesta ja muista jo sovituista jakokriteereistä johtuen olemme tällä hetkellä koko alueella ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla jäljessä maan keskimääräistä rokotekattavuuden tasoa. Tämä koetaan epätasa-arvoisena, eikä eroa tule ainakaan lisätä rokotejaon painotusta muuttamalla, kannanotossa todetaan.

"Voi muuttaa väestön vastuullista käytöstä"

Rokotejärjestystä laadittaessa Suomen toteuttama hybridistrategia oli tiedossa. Siihen kuuluu eri tautivaiheessa olevat alueet, eikä sillä tulisi olla vaikutusta rokotteiden jakamisen perusteisiin, kannanotossa linjataan.

Rokotejaon painotuksen muuttaminen voi myös muuttaa väestön vastuullista käyttäytymistä. Johtajien mukaan muutos koettaisiinkin helposti rangaistuksena hyvin tehdystä ja maltillisesta työstä. Myös tilanteet voivat muuttua taudin ilmaantuvuuden suhteen hyvin nopeasti eri alueilla. Kuka silloin kantaa vastaa mahdollisesta alueellisesta heikosta rokotuskattavuudesta, kannanotossa kysytään.

Johtajat haluavat myös muistuttaa, että eri alueilla on hyvin erityyppisiä riskitekijöitä taudin leviämisen suhteen. Väestötiheys voi olla riskitekijä, mutta toisaalta myös rajan läheisyys ja työmatkaliikenne rajan yli sekä työmaat, joiden toiminta edellyttää vierastyövoimaa. Myös isot teolliset työpaikat, jossa käydään työssä maan rajojen yli puolin ja toisin, vaikuttavat alueen riskitekijöihin.