Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tilaajille

Porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­tia koskeva uu­dis­tus etenee – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä vi­reil­lä olevan hank­keen ta­voit­tee­na on uu­dis­taa po­ron­hoi­to­lais­sa sää­det­ty porojen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja ja ai­taa­mis­asioi­ta koskeva ar­vioin­ti- ja rii­dan­rat­kai­su­jär­jes­tel­mä

Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia koskeva uudistus on etenemässä. Maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa poronhoitolaissa säädetty porojen aiheuttamia vahinkoja ja aitaamisasioita koskeva arviointi- ja riidanratkaisujärjestelmä. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 27. huhtikuuta asti. Uudistus on osa hallitusohjelman toimeenpanoa.

Uudistuksessa nykyiset kuntakohtaiset lautakunnat ehdotetaan lakkautettaviksi ja porovahinkoriidat tulisivat jatkossa käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.