Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Po­siol­la van­hus­ten­ta­lot ja so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo siir­ty­mäs­sä kunnan omis­tuk­seen –1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la ra­ken­net­tu­jen va­hus­ten­ta­lo­jen kunto ei vastaa tämän päivän asu­mis­vaa­ti­muk­sia – so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan

Posion vanhustentalot sijaitsevat kunnan keskustassa lähellä terveyskeskusta.
Posion vanhustentalot sijaitsevat kunnan keskustassa lähellä terveyskeskusta.
Kuva: Erkki Ahola

Mikäli Posion kunnanvaltuusto hyväksyy hallituksen maanantaina tekemän ehdotuksen, vanhustentalot ja sotavammaisten palvelutalo siirtyvät kunnan omistukseen. Kiinteistöjen omistajatahot tällä hetkellä ovat Posion vanhustentaloyhdistys ry ja Posion sotavammaisten tukiyhdistys ry.

Kunnanhallitus ei ollut asiasta yksimielinen. Ryhmä 2008:n Antti Hämeenniemi esitti, että asia jätetään pöydälle ja asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa sen jälkeen, kun asiasta on järjestetty valtuuston iltakoulu. Hämeenniemen ehdotusta ei kannatettu.