Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Posion kun­nan­hal­li­tus päätti tam­mi­kuun alue­vaa­lien ää­nes­tys- ja en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta sekä -a­jois­ta

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. tammikuuta 2022. Siihen liittyen Posion kunnanhallitus päätti maanantaina yksimielisesti, että ennakkoäänestysaika kotimaan ennakkoäänestyspäivinä 12.–18.1.2022 on arkipäivinä 9–17 ja lauantaina ja sunnuntaina 11–14. Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnanvirasto/johtokeskus.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan ennakkoäänestys järjestetään yhtenä päivänä kahden tunnin ajaksi Kuloharjun kylätalolla. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat lain nojalla myös terveyskeskus, Suvanto, Rantala-koti sekä Valmankoti.