Tilaajille

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä pa­ran­net­ta­vaa: "Usein on­gel­mat liit­ty­vät tiedon kul­kuun"

Sijoitettujen lasten opetuksen ongelmat liittyvät muun muassa lisääntyneeseen erityisen tuen tarpeeseen ja tiedonkulun puutteisiin, selviää vuoden 2019 peruspalvelujen arvioinnista.


Aluehallintoviraston tekemän kyselyn mukaan lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä on parannettavaa. Keskeiset ongelmat sijoitettujen lasten opetuksessa liittyvät oppilashuoltoon ja erityisen tuen saamiseen. Kysely on toteutettu osana aluehallintovirastojen tekemää peruspalvelujen arviointia, ja sen tiedot perustuvat vuoteen 2019.