perusopetus
"Päiväkotipaikkaa etsittäessä tuen tarve ei määrää automaattisesti lapsen sijoituspaikkaa" – Kuusamoon haetaan varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen yhteensä 11 työntekijää lisää

"Päi­vä­ko­ti­paik­kaa et­sit­täes­sä tuen tarve ei määrää au­to­maat­ti­ses­ti lapsen si­joi­tus­paik­kaa" – Kuu­sa­moon haetaan var­hais­kas­va­tuk­seen ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen yh­teen­sä 11 työn­te­ki­jää lisää

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Nuoret ehdottivat ratkaisua, jolla voisi olla kauaskantoiset seuraukset – aina kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja odotuksia ja tekoja pitäisi opetella säätämään sen mukaan
Mielipidekirjoitus

Nuoret eh­dot­ti­vat rat­kai­sua, jolla voisi olla kauas­kan­toi­set seu­rauk­set – aina kaikki ei mene niin kuin pi­täi­si, ja odo­tuk­sia ja tekoja pitäisi ope­tel­la sää­tä­mään sen mukaan

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta sai valtiolta 40 miljoonan potista 23 000 euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen – käytettävä tänä ja ensi vuonna

Posion kunta sai val­tiol­ta 40 mil­joo­nan potista 23 000 euroa ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen – käy­tet­tä­vä tänä ja ensi vuonna

06.09.2021 19:00
Tilaajille
Uusi lukuvuosi tuo mukanaan jännitystä ja monia päätöksiä – Koulunpenkille palataan Koillismaalla keskiviikkona

Uusi lu­ku­vuo­si tuo mu­ka­naan jän­ni­tys­tä ja monia pää­tök­siä – Kou­lun­pen­kil­le pa­la­taan Koil­lis­maal­la kes­ki­viik­ko­na

09.08.2021 04:00
Tilaajille
"Mikä on todellinen säästö, joka koulujen sulkemisella on saatu?" Etäopetuksen pioneeri Jari Salminen hyödyntäisi etäopetusta koulujen lakkauttamisen sijaan

"Mikä on to­del­li­nen säästö, joka kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la on saatu?" Etä­ope­tuk­sen pio­nee­ri Jari Sal­mi­nen hyö­dyn­täi­si etä­ope­tus­ta kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sen sijaan

01.12.2020 04:00
Tilaajille
Sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä parannettavaa: "Usein ongelmat liittyvät tiedon kulkuun"

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä pa­ran­net­ta­vaa: "Usein on­gel­mat liit­ty­vät tiedon kul­kuun"

15.06.2020 19:11
Tilaajille