Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Suuret männyt kie­dot­tiin neu­le­hui­vei­hin Sallan Po­ro­puis­tos­sa – Ha­li­puu­met­säs­sä puita saa halata luvan kanssa

Halipuumetsä on patikoijien ilona syksyn ajan.
Halipuumetsä on patikoijien ilona syksyn ajan.
Kuva: Kea Creutz

Sallan Poropuistossa puita peittävät huivit. Sallalaiset Märkäjärven Martat kutoivat pitkiä neulehuiveja, jotka kiedottiin väliaikaisesti suurten mäntyjen ympärille.

Halipuumetsän tarkoituksena on innostaa ihmisiä ulkoilemaan ja halaamaan puita ihan luvan kanssa. Huivit kudottiin lahjoituksena saaduista langoista.