Tai­tei­li­ja Marko Kai­po­nen pai­nat­ti Suomen lippuun kuo­lin­il­moi­tuk­sen ja ruu­miin­avaus­pöy­tä­kir­jan tie­to­ja, poliisi poisti näyt­te­lys­tä ja tuhosi teoksen – Oikeus hylkäsi syyt­teet

Pudasjärvellä Kulttuurikeskus Pohjantähdessä järjestetystä taidenäyttelystä poistettua teosta käsiteltiin keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii sakkoja taiteilija Marko Kaiposelle, jonka teos poistettiin Pudasjärvellä järjestetystä taidenäyttelystä syksyllä 2018.

Huojuvat raukat kaatuu -nimisessä näyttelyssä esillä ollut teos ehti olla näytillä reilun viikon ajan.

Teoksessa Suomen lippuun oli painettu nuoren naisen kuolinilmoitus, poliisin selostus tapahtumapaikalta sekä ruumiinavauspöytäkirja.

Kaiponen kertoi Kalevalle vuonna 2018, että hänellä oli omaisten lupa asiakirjojen käyttämiseen ja niiden painamiseen.

Syyttäjä vaati tuomiota kahdesta rikoksesta

Syyttäjän mielestä Kaiponen asetti julkisesti nähtäville kuolemansyyn selvittämistä koskevien asiakirjojen sisältöä, vaikka kyseiset asiakirjat ovat salassapidettäviä.

Tämän vuoksi syyttäjä vaati Kaiposelle rangaistusta kuolemansyyn selvittämistä koskevien säännösten rikkomisesta.

Lisäksi syyttäjä vaati Kaiposelle rangaistusta Suomen lipun häpäisemisestä.

Syyttäjän mielestä Kaiponen turmeli ja julkisesti käytti Suomen lippua epäkunnioittavasti painatettuaan lippuun naisen kuolemaan liittyneitä tietoja ja asettaessaan sen esille taidenäyttelyyn.

Hän olisi halunnut, että oikeus tuomitsee taiteilijalle rangaistukseksi päiväsakkoja.

Nilkkakahleet ja joulupukin naamari

Marko Kaiponen kiisti oikeudessa molemmat syytteensä. Hänen mielestään on poikkeuksellista, että poliisi puuttuu taiteen vapauteen.

Kaiposen mukaan lippu kuului teoskokonaisuuteen, joka oli valmistettu jo 1990-luvulla ja joka oli ollut esillä aiemminkin. Siinä oli rinnastettuna nuori itsemurhan tehnyt nainen ja suomalainen formulatähti eli Mika Häkkinen.

– Suomessa teki tuolloin itsemurhan kolme ihmistä päivässä. Silti kansan huomio kiinnittyi ympyrää pörräävään kuskiin, hän selitti oikeudelle.

– Voimakas vaihe vaatii vahvan esillepanon. Tavoitteenani oli saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua, joka johtaisi asioiden korjaantumiseen.

Keski-Suomessa asuva taiteilija saapui oikeuden käsittelyyn joulupukin naamariin ja nilkkakahleisiin sonnustautuneena. Hän perusteli sitä jonkinlaisella performanssilla ja kertoi liikkuneensa ne yllään myös Rotuaarilla. Mies riisui välineet ennen oikeudenkäynnin alkamista.

"Kansallisten symbolien käyttäminen kuuluu ilmaisun vapauteen"

Oulun käräjäoikeus päätti hylätä molemmat syytteet.

Rikoslain mukaan henkilö on rangaistusvastuusta vapaa muun muassa silloin, jos hän erehtyy pitämään tekoaan sallittuna ja jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana muun muassa lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden johdosta. Tätä kutsutaan kieltoerehdykseksi.

Käräjäoikeuden mielestä kuolemansyyn selvittämistä koskevan lain säännöksessä on epäjohdonmukaisuus. Se totesi, että taiteilijan tarkoituksena ei ollut lain rikkominen tai muu julkinen loukkaaminen. Oikeus päätyi siihen, että se hylkää kuolemansyyn selvittämistä koskevien säännösten rikkomista koskevan syytteen kieltoerehdyksenä.

Syyte Suomen lipun häpäisemisestä puolestaan kaatui siihen, että oikeuden mielestä Marko Kaiponen ei käyttänyt Suomen lippua epäkunnioittavasti tai turmellut sitä.

– Kansallisten symbolien käyttäminen taiteessa kuuluu ilmaisun vapauteen, käräjäoikeus totesi.

Poliisi ehti tuhota taideteoksen

Syyttäjä ilmoitti heti olevansa tyytymätön koko tuomioon.

Poliisi ehti jo tuhota oikeuskiistan keskiössä olleen taideteoksen esitutkinnan aikana. Asian ratkaissut käräjätuomari kysyi syyttäjältä, mihin perustui päätös hävittää teos ennen oikeuden päätöksen antamista.

Aluesyyttäjä Kimmo Vakkala vastasi, että hän ja poliisi tulkitsivat lakia ja rinnastivat taideteoksen rikoksentekovälineeseen, joka on mahdollista hävittää jo esitutkinnan aikana.

Käräjäoikeus varasi tuomiossaan Marko Kaiposelle mahdollisuuden hakea vahingonkorvauksia tuhotusta teoksestaan erillisessä oikeudenkäynnissä, jos asiaa ei saada sovinnollisesti ratkaistua.

Lisätty kello 16.50 juttuun tieto siitä, että taiteilija liikkui joulupukin naamarissa myös Oulun keskustassa.