Rikokset
Koko Suomen poliisilaitokset ottavat keväällä käyttöön poliisien haalarikamerat – tietoa voidaan käyttää esimerkiksi rikosasioiden näyttönä ja todisteina

Koko Suomen po­lii­si­lai­tok­set ottavat ke­vääl­lä käyt­töön po­lii­sien haa­la­ri­ka­me­rat – tietoa voidaan käyttää esi­mer­kik­si ri­kos­asioi­den näyt­tö­nä ja to­dis­tei­na

10.03.2021 19:00
Taivalkoskella toimiva kalankasvattaja myi kaloja torilla viranomaisen kiellosta huolimatta – oikeus tuomitsi sakkoihin

Tai­val­kos­kel­la toimiva ka­lan­kas­vat­ta­ja myi kaloja torilla vi­ran­omai­sen kiel­los­ta huo­li­mat­ta – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.02.2021 16:47
Tilaajille
Rajavartiosto tutkii törkeää metsästysrikosta Sallassa – Susia metsästettiin laittomasti ja eläimille aiheutettiin suurta kärsimystä

Ra­ja­var­tios­to tutkii törkeää met­säs­tys­ri­kos­ta Sal­las­sa – Susia met­säs­tet­tiin lait­to­mas­ti ja eläi­mil­le ai­heu­tet­tiin suurta kär­si­mys­tä

05.02.2021 11:02
Tilaajille
Tilastokeskus: Suomessa tuli viime vuonna ilmi huomattavasti enemmän henkirikoksia kuin edellisvuonna, myös Vastaamon tietomurto toi piikin rikostilastoon

Ti­las­to­kes­kus: Suo­mes­sa tuli viime vuonna ilmi huo­mat­ta­vas­ti enemmän hen­ki­ri­kok­sia kuin edel­lis­vuon­na, myös Vas­taa­mon tie­to­mur­to toi piikin ri­kos­ti­las­toon

20.01.2021 04:00
Pohjoisen syyttäjien uusi pomo aloitti heti uudistukset – "Me olemme sukellusvene, joka on todella pahasti upoksissa"

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

03.01.2021 16:00
Tilaajille
Korona-ajan muutoksia poliisin työssä: Huumausainerikosten määrä räjähti kasvuun, kotihälytysten määrässä myös voimakas lisäys, vakava väkivalta aiempaa yleisempää

Ko­ro­na-ajan muu­tok­sia po­lii­sin työssä: Huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrä räjähti kas­vuun, ko­ti­hä­ly­tys­ten mää­räs­sä myös voi­ma­kas lisäys, vakava vä­ki­val­ta aiempaa ylei­sem­pää

16.11.2020 10:16
Joku tehtailee varkauksia Kuusamossa – Poliisi pyytää vihjeitä

Joku teh­tai­lee var­kauk­sia Kuu­sa­mos­sa – Poliisi pyytää vih­jei­tä

06.11.2020 11:06
Tilaajille
Tapon yritys kuusamolaisasunnossa toi vankeustuomion – Veritekoa edelsi kiljun juonti

Tapon yritys kuu­sa­mo­lais­asun­nos­sa toi van­keus­tuo­mion – Ve­ri­te­koa edelsi kiljun juonti

19.10.2020 20:36
Tilaajille
Taiteilija Marko Kaiponen painatti Suomen lippuun kuolinilmoituksen ja ruumiinavauspöytäkirjan tietoja, poliisi poisti näyttelystä ja tuhosi teoksen – Oikeus hylkäsi syytteet

Tai­tei­li­ja Marko Kai­po­nen pai­nat­ti Suomen lippuun kuo­lin­il­moi­tuk­sen ja ruu­miin­avaus­pöy­tä­kir­jan tie­to­ja, poliisi poisti näyt­te­lys­tä ja tuhosi teoksen – Oikeus hylkäsi syyt­teet

14.10.2020 14:14
Rikosepäilyt kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kolminkertaistuivat – kaiken kaikkiaan viharikoksia hieman vähemmän kuin aiemmin

Ri­kos­epäi­lyt kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan kol­min­ker­tais­tui­vat – kaiken kaik­kiaan vi­ha­ri­kok­sia hieman vä­hem­män kuin aiemmin

07.10.2020 13:09
Lokan ja Vehkoon kiistasta annetaan hovituomio tänään – Rikosoikeuden professori selittää, millainen rikos on kunnianloukkaus

Lokan ja Vehkoon kiis­tas­ta an­ne­taan ho­vi­tuo­mio tänään – Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri se­lit­tää, mil­lai­nen rikos on kun­nian­louk­kaus

30.09.2020 11:00
Tilaajille
Humalainen mies rusikoi asuntovaunua ja uhkaili matkailijoita Taivalkoskella – pakoyritys päättyi ojaan suistumiseen ja poliisin vastustamiseen

Hu­ma­lai­nen mies rusikoi asun­to­vau­nua ja uhkaili mat­kai­li­joi­ta Tai­val­kos­kel­la – pa­ko­yri­tys päättyi ojaan suis­tu­mi­seen ja po­lii­sin vas­tus­ta­mi­seen

02.06.2020 08:27
Yhteydenotot lisääntyneet koronapoikkeustilan aikana roimasti – Rikosuhripäivystys muistuttaa, että on tärkeää hakea apua poikkeustilasta huolimatta

Yh­tey­den­otot li­sään­ty­neet ko­ro­na­poik­keus­ti­lan aikana roi­mas­ti – Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys muis­tut­taa, että on tärkeää hakea apua poik­keus­ti­las­ta huo­li­mat­ta

20.05.2020 08:30
Tilaajille
Vapun juhlinta melko rauhallista – Koillismaalla kotihälytyksiä aiempaa enemmän

Vapun juh­lin­ta melko rau­hal­lis­ta – Koil­lis­maal­la ko­ti­hä­ly­tyk­siä aiempaa enemmän

02.05.2020 14:34
Tilaajille
Pudasjärvellä miehen tappanut ja naisen Ruotsiin siepannut tuomittiin 13 vuodeksi vankilaan – Oikeus pitää miestä erittäin vaarallisena

Pu­das­jär­vel­lä miehen tap­pa­nut ja naisen Ruot­siin sie­pan­nut tuo­mit­tiin 13 vuo­dek­si van­ki­laan – Oikeus pitää miestä erit­täin vaa­ral­li­se­na

02.05.2020 13:04
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus muutti maanantaina Pudasjärvellä toissakesänä sattuneen ampumistapauksen tuomiota murhasta tapoksi

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus muutti maa­nan­tai­na Pu­das­jär­vel­lä tois­sa­ke­sä­nä sat­tu­neen am­pu­mis­ta­pauk­sen tuo­mio­ta mur­has­ta tapoksi

09.03.2020 13:40

Po­siol­la ri­kok­set hie­noi­ses­sa nou­sus­sa

01.02.2018 14:00