Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ilkivalta
Kuusamossa luotua Kesäpäivä-teosta käpälöitiin, mutta nyt se on korjattu liki ennalleen – "Ryhmäläiset olivat tosi innostuneita tuottamaan yhteistä hyvää"

Kuu­sa­mos­sa luotua Ke­sä­päi­vä-teos­ta kä­pä­löi­tiin, mutta nyt se on kor­jat­tu liki en­nal­leen – "Ryh­mä­läi­set olivat tosi in­nos­tu­nei­ta tuot­ta­maan yh­teis­tä hyvää"

27.06.2023 11:03
Tilaajille
Munakan taukopaikka on jatkuvan ilkivallan kohteena – Alueella lenkkeilevä kuusamolainen Arto Pätsi on turhautunut sotkuun: "Ajattelin melkein, että en kierrä koko reittiä, kun tuota on niin ilkeä katella"

Munakan tau­ko­paik­ka on jat­ku­van il­ki­val­lan koh­tee­na – Alueel­la lenk­kei­le­vä kuu­sa­mo­lai­nen Arto Pätsi on tur­hau­tu­nut sot­kuun: "A­jat­te­lin mel­kein, että en kierrä koko reit­tiä, kun tuota on niin ilkeä ka­tel­la"

22.05.2023 11:37 6
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
”Se sai olla rauhassa 64 vuotta” – Kuusamossa rikottiin kelloliikkeen seinäkello, rappukäytävässä taas pamahti törkypommi täynnä värjäävää nestettä

”Se sai olla rau­has­sa 64 vuotta” – ­Kuu­sa­mos­sa ri­kot­tiin kel­lo­liik­keen sei­nä­kel­lo, rap­pu­käy­tä­väs­sä taas pamahti tör­ky­pom­mi täynnä vär­jää­vää nes­tet­tä

14.03.2023 11:05 2
Tilaajille
Autiotuvilla tehdään varkauksia tai ilkivaltaa harvoin – Kysyimme poliisilta, millaiset rikosnimikkeet voisivat tulla kyseeseen, kun retkeilijältä viedään kaikki

Au­tio­tu­vil­la tehdään var­kauk­sia tai il­ki­val­taa harvoin – Ky­syim­me po­lii­sil­ta, mil­lai­set ri­kos­ni­mik­keet voi­si­vat tulla ky­see­seen, kun ret­kei­li­jäl­tä viedään kaikki

21.08.2022 04:00
Tilaajille
Kukkaistutukset ja roskikset kaadettiin keskellä kirkasta päivää Nilon K-Marketilla – kauppiaan mukaan ilkivallan tekijä oli vanhemman paikalle tuoma lapsi

Kuk­ka­is­tu­tuk­set ja ros­kik­set kaa­det­tiin kes­kel­lä kir­kas­ta päivää Nilon K-Mar­ke­til­la – kaup­piaan mukaan il­ki­val­lan tekijä oli van­hem­man pai­kal­le tuoma lapsi

15.08.2022 10:52
Tilaajille
”Tehdään tietoisesti jopa kameran alla ilkivaltaa, jotta joku puuttuisi pahoinvointiin” – Nuorisotyöntekijöiden mukaan tuhotyöt ovat oireilua, poliisi toppuuttelee katupartioideaa

”Teh­dään tie­toi­ses­ti jopa kameran alla il­ki­val­taa, jotta joku puut­tui­si pa­hoin­voin­tiin” – Nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den mukaan tu­ho­työt ovat oi­rei­lua, poliisi top­puut­te­lee ka­tu­par­tio­ideaa

26.07.2022 12:21 4
Tilaajille
Nuorten tekemä ilkivalta Kuusamossa lisääntynyt – Kameroihin tallentuneet tekijät alaikäisiä: “Vanhempienkin pitäisi hieman herätä katsomaan lastensa perään”

Nuorten tekemä il­ki­val­ta Kuu­sa­mos­sa li­sään­ty­nyt – Ka­me­roi­hin tal­len­tu­neet tekijät alai­käi­siä: “Van­hem­pien­kin pitäisi hieman herätä kat­so­maan las­ten­sa perään”

21.07.2022 11:09
Tilaajille
Nilon koululla asennettiin valvontakamerat sisätiloihin lisääntyneen ilkivallan vuoksi – ilmiön taustalla sosiaalisen median trendit

Nilon kou­lul­la asen­net­tiin val­von­ta­ka­me­rat si­sä­ti­loi­hin li­sään­ty­neen il­ki­val­lan vuoksi – ilmiön taus­tal­la so­siaa­li­sen median trendit

28.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Yrittääkö joku vahingoittaa koiria Kuusamossa? Some kuhisee ruokapiiloista ja lasinsirpaleista, mutta poliisi tai eläinlääkäri ei tiedä tapauksista

Yrit­tää­kö joku va­hin­goit­taa koiria Kuu­sa­mos­sa? Some kuhisee ruo­ka­pii­lois­ta ja la­sin­sir­pa­leis­ta, mutta poliisi tai eläin­lää­kä­ri ei tiedä ta­pauk­sis­ta

12.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Jääveistospuisto kohtasi ilkivaltaa: risti rikottu ja alttaria särjetty – "Toivon, että kukaan järkevä ihminen ei laske mäkeä kappelin katolta"

Jää­veis­tos­puis­to kohtasi il­ki­val­taa: risti rikottu ja alt­ta­ria sär­jet­ty – "Toi­von, että kukaan järkevä ihminen ei laske mäkeä kap­pe­lin ka­tol­ta"

15.12.2020 04:00 2
Tilaajille
"Huolettaa, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun valvontakamerakaan ei  tekijöitä pidättele" – Auvo Määtältä on rikottu traktoreita ja anastettu tavaraa ja aitaa: viimeksi asialla oli kaksi huppupäistä henkilöä

"Huo­let­taa, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu, kun val­von­ta­ka­me­ra­kaan ei te­ki­jöi­tä pi­dät­te­le" – Auvo Mää­täl­tä on rikottu trak­to­rei­ta ja anas­tet­tu tavaraa ja aitaa: vii­mek­si asialla oli kaksi hup­pu­päis­tä hen­ki­löä

21.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Ilkivaltaa frisbeegolfradalla – varastetut kiekot voivat olla omistajilleen arvokkaita: "Moni on valmis maksamaan vanhasta hävinneestä kiekosta enemmän kuin uudesta kaupan hyllyllä"

Il­ki­val­taa fris­bee­golf­ra­dal­la – va­ras­te­tut kiekot voivat olla omis­ta­jil­leen ar­vok­kai­ta: "Moni on valmis mak­sa­maan van­has­ta hä­vin­nees­tä kie­kos­ta enemmän kuin uudesta kaupan hyl­lyl­lä"

06.07.2020 13:40
Tilaajille
Poltettu yleisurheilu- ja jalkapallokentän katsomo harmittaa käyttäjiä: "Toivotaan, että saadaan pikaisesti kuntoon ja tekijät kiinni"

Pol­tet­tu yleis­ur­hei­lu- ja jal­ka­pal­lo­ken­tän katsomo har­mit­taa käyt­tä­jiä: "Toi­vo­taan, että saadaan pi­kai­ses­ti kuntoon ja tekijät kiinni"

15.06.2020 15:49
Tilaajille