Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

Taivalkoskella on käynnistymässä ikäihmisten perhehoito, johon on ensialkuun tulossa neljä pitkäaikaista asiakasta. Perhehoitoa on tarkoitus antaa myös omaishoidettaville heidän hoitajiensa vapaiden aikana.
Taivalkoskella on käynnistymässä ikäihmisten perhehoito, johon on ensialkuun tulossa neljä pitkäaikaista asiakasta. Perhehoitoa on tarkoitus antaa myös omaishoidettaville heidän hoitajiensa vapaiden aikana.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Taivalkoskella aloitetaan perhehoito, joka tarkoittaa ikäihmisen ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi uuden hoitomuodon käyttöönoton. Nettokustannukset siitä olisivat ensi vuonna kunnalle noin 50 000 euroa. Lautakunta esittää sen suuruista lisäystä talousarvioraamiinsa. Summaan sisältyy neljän asiakkaan pitkäaikainen perhehoito ja lisäksi lyhytaikaista ja tai osa-aikaista perhehoitoa omaishoidettaville heidän omaishoitajiensa vapaiden aikana.