Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien 16–20:n li­sä­tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tiin öl­jy­hii­li­ve­ty­jä – jat­ko­toi­min­nal­le haetaan ra­hoi­tus­ta: "Ta­voit­tee­na on, että toi­men­pi­teet voidaan to­teut­taa kesän 2021 aikana"

Taivalkosken Kauppatiellä on tehty vuosina 2018 ja 2019 pilaantuneen maaperän tutkimuksia sekä öljyvahingon jälkitorjuntaa, josta on ollut vastuussa Taivalkosken kunta. Vuonna 2020 kohteessa on tehty lisätutkimuksia ja laadittu riskinarvio sekä jatkotoimenpide-ehdotus öljysuojarahaston käsittelyä varten.

Kauppatie 16–20:n kiinteistöjen omistajat ja Taivalkosken kunta ovat hakeneet öljysuojarahastolta rahoitusta kiinteistön ympäristöteknisiin lisätutkimuksiin ja kunnostamiseen, öljysuojarahaston JASKA-hankkeen tiedotteessa kerrotaan.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt alueella Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta vuoden 2020 aikana pilaantuneen maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia ja riskinarvioinnin sekä laatinut niiden perusteella toimenpide-ehdotuksen öljysuojarahaston käsittely varten.