Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Öljyvahingot
Pääkirjoitus: Ison ympäristöonnettomuuden riski on pieni – silti pelastuslaitoksen pitää olla valmis torjumaan vahinkoja, jos sellainen sattuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ison ym­pä­ris­tö­on­net­to­muu­den riski on pieni – silti pe­las­tus­lai­tok­sen pitää olla valmis tor­ju­maan va­hin­ko­ja, jos sel­lai­nen sattuu

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Kunnan loppulasku valmistui – Taivalkosken Kauppatien öljyvahingossa pumppauksiin käytettiin sähköäkin tuhoton määrä

Kunnan lop­pu­las­ku val­mis­tui – Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien öl­jy­va­hin­gos­sa pump­pauk­siin käy­tet­tiin säh­köä­kin tuhoton määrä

19.02.2023 12:00 4
Tilaajille
Öljyvahingon torjunta on imenyt jo 600 000 euroa eikä puhdistus lopu vielä vuosiin, sanoo asiantuntija – Taivalkoskella on meneillään ikävältä tuoksuva katastrofi

Öl­jy­va­hin­gon tor­jun­ta on imenyt jo 600 000 euroa eikä puh­dis­tus lopu vielä vuo­siin, sanoo asian­tun­ti­ja – Tai­val­kos­kel­la on me­neil­lään ikä­väl­tä tuok­su­va ka­tast­ro­fi

18.11.2022 09:55
Tilaajille
Pieni öljyvahinko Taivalkoskella – rikkoutunut letku valutti 200 litraa hydrauliikkaöljyä maahan

Pieni öl­jy­va­hin­ko Tai­val­kos­kel­la – rik­kou­tu­nut letku valutti 200 litraa hyd­rau­liik­ka­öl­jyä maahan

17.05.2022 10:27
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla havaittu öljyvuoto pysähtyi ylivuotoaltaaseen – "Kiinteistössä vahinko rajoittuu pannuhuoneen ja etuselkeytysaltaan väliselle alueelle"

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la ha­vait­tu öl­jy­vuo­to py­säh­tyi yli­vuo­to­al­taa­seen – "Kiin­teis­tös­sä vahinko ra­joit­tuu pan­nu­huo­neen ja etu­sel­key­tys­al­taan vä­li­sel­le alueel­le"

14.05.2022 13:15
Tilaajille
Tukkiautosta katkennut johto aiheutti öljyvahingon Taivalkoskella

Tuk­ki­au­tos­ta kat­ken­nut johto ai­heut­ti öl­jy­va­hin­gon Tai­val­kos­kel­la

02.02.2022 12:46
Taivalkosken Kauppatien 16–20:n lisätutkimuksissa havaittiin öljyhiilivetyjä – jatkotoiminnalle haetaan rahoitusta: "Tavoitteena on, että toimenpiteet voidaan toteuttaa kesän 2021 aikana"

Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien 16–20:n li­sä­tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tiin öl­jy­hii­li­ve­ty­jä – jat­ko­toi­min­nal­le haetaan ra­hoi­tus­ta: "Ta­voit­tee­na on, että toi­men­pi­teet voidaan to­teut­taa kesän 2021 aikana"

17.12.2020 16:22
Tilaajille
Pääkirjoitus: Taivalkosken keskustasta lähekkäin löydetyt öljyvahingot saivat huhumyllyn liikkeelle – miten tärkeää on avoin tiedottaminen?

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­ta lä­hek­käin löy­de­tyt öl­jy­va­hin­got saivat hu­hu­myl­lyn liik­keel­le – miten tärkeää on avoin tie­dot­ta­mi­nen?

06.08.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella tuli ilmi Suomen oloissa harvinaisen suuri öljyvahinko lähes kaksi vuotta sitten – laajoista tutkimuksista huolimatta vahingon syy on yhä epäselvä

Tai­val­kos­kel­la tuli ilmi Suomen oloissa har­vi­nai­sen suuri öl­jy­va­hin­ko lähes kaksi vuotta sitten – laa­jois­ta tut­ki­muk­sis­ta huo­li­mat­ta va­hin­gon syy on yhä epä­sel­vä

03.08.2020 08:40
Tilaajille