Öljyvahingot
Pieni öljyvahinko Taivalkoskella – rikkoutunut letku valutti 200 litraa hydrauliikkaöljyä maahan

Pieni öl­jy­va­hin­ko Tai­val­kos­kel­la – rik­kou­tu­nut letku valutti 200 litraa hyd­rau­liik­kaöl­jyä maahan

17.05.2022 10:27
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla havaittu öljyvuoto pysähtyi ylivuotoaltaaseen – "Kiinteistössä vahinko rajoittuu pannuhuoneen ja etuselkeytysaltaan väliselle alueelle"

Ou­lan­gan tut­ki­mu­sa­se­mal­la ha­vait­tu öl­jy­vuo­to py­säh­tyi yli­vuo­to­al­taa­seen – "Kiin­teis­tös­sä vahinko ra­joit­tuu pan­nu­huo­neen ja etu­sel­key­tys­al­taan vä­li­sel­le alueel­le"

14.05.2022 13:15
Tilaajille
Tukkiautosta katkennut johto aiheutti öljyvahingon Taivalkoskella

Tuk­kiau­tos­ta kat­ken­nut johto ai­heut­ti öl­jy­va­hin­gon Tai­val­kos­kel­la

02.02.2022 12:46
Taivalkosken Kauppatien 16–20:n lisätutkimuksissa havaittiin öljyhiilivetyjä – jatkotoiminnalle haetaan rahoitusta: "Tavoitteena on, että toimenpiteet voidaan toteuttaa kesän 2021 aikana"

Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien 16–20:n li­sä­tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tiin öl­jy­hii­li­ve­ty­jä – jat­ko­toi­min­nal­le haetaan ra­hoi­tus­ta: "Ta­voit­tee­na on, että toi­men­pi­teet voidaan to­teut­taa kesän 2021 aikana"

17.12.2020 16:22
Tilaajille
Pääkirjoitus: Taivalkosken keskustasta lähekkäin löydetyt öljyvahingot saivat huhumyllyn liikkeelle – miten tärkeää on avoin tiedottaminen?

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­ta lä­hek­käin löy­de­tyt öl­jy­va­hin­got saivat hu­hu­myl­lyn liik­keel­le – miten tärkeää on avoin tie­dot­ta­mi­nen?

06.08.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella tuli ilmi Suomen oloissa harvinaisen suuri öljyvahinko lähes kaksi vuotta sitten – laajoista tutkimuksista huolimatta vahingon syy on yhä epäselvä

Tai­val­kos­kel­la tuli ilmi Suomen oloissa har­vi­nai­sen suuri öl­jy­va­hin­ko lähes kaksi vuotta sitten – laa­jois­ta tut­ki­muk­sis­ta huo­li­mat­ta va­hin­gon syy on yhä epä­sel­vä

03.08.2020 08:40
Tilaajille